ÚTKEZELŐI JOGOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉG

1. Hatósági eljárások

Különböző hatósági eljárásokkal, az út igénybevételével járó és lakossági kérelmekkel kapcsolatban a közutat érintő útkezelői hozzájárulások kerülnek kiadásra:

  • elvi kezelői hozzájárulás
  • közmű-nyilatkozat
  • közútkezelői hozzájárulás: építési engedélyhez, útcsatlakozás létesítéséhez, közút alatt, fölött építmény elhelyezéséhez, közterület igénybevételével járó létesítmények telepítéséhez, használatbavételi engedélyhez
  • közúti kapcsolat és útbeszennyezéssel kapcsolatos felszólítások

2. Közút nem közlekedési célú igénybevétele

Közútkezelői hozzájárulások kiadása, tervezett és rendkívüli munkavégzéseknél. A beérkező kérelmek helyszíni felmérése alapján történik a közútkezelői hozzájárulás előkészítése. Amennyiben a kiviteli munka úttestbontással együtt jár, a forgalomtechnikai terv ellenőrzése is megtörténik. A kiviteli munkák ellenőrzése és szakfelügyelet adása folyamatos. A közterület bontások helyreállítása során tapasztalt problémák, hiányosságok megszüntetésére irányuló felszólítások kerültek kiküldésre.

3. Energetikai feladatok ellátása

  • fogyasztási helyek ügyintézése
  • rendezvények villamos energia igényének biztosítása
  • díszvilágítás karbantartása
  • közvilágítás aktív elemeinek a javítása

a.) Fogyasztási helyek ügyintézése

A város üzemeltetés kapcsán (pl.: forgalomirányító lámpa, rendezvényszekrény, díszvilágítás, szökőkutak) felmerülő villamos energia igények ellátását biztosító fogyasztási helyekkel kapcsolatos ügyintézés végzése, átírások, lekötések, megszüntetések.

b.) Rendezvények villamos energia igényének biztosítása

Pécs kiemelt területein (pl.: Kossuth tér, Széchenyi tér, 48-as tér) rendezvények kapcsán felmerülő villamos energia vételezés biztosítása, költség kalkulációja, számlák kiállítása. A vételezés biztosításához folyamatos karbantartás és ellenőrzés elvégzése szükséges. Igény szerint a rendezvényeken ügyelet biztosítása.

c.) Díszvilágítás karbantartása 

Meglévő díszvilágítási lámpatestek ellenőrzése, fényforrások cseréjének és a hibák kijavításának megrendelése. A rongálásokból adódó károk felmérése és balesetveszélyes állapot megszüntetése. A város karácsonyi díszvilágítás motívumainak javítása, felújítása, fel és leszerelésének megrendelése, a szükséges csatlakozási pontok kialakítása. A vállalkozókkal való folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés, és helyszíni ellenőrzések elvégzése.

d.) Közvilágítás aktív elemeinek a javítása 

Társaságunk ezen feladat elvégzését 2012. december 1-jétől látja el. A hibák bejelentése az ügyfélszolgálaton vagy közvetlenül a https://kozvilhiba.hu/hibabejelentes címen történhet.