KÖZ- ÉS ZÖLDFELÜLET-GAZDÁLKODÁS

Gyepterületek fenntartása, külterjes területek gondozása, locsolóhálózat működtetése

2012 óta BIOKOM Nonprofit Kft. végzi a a városi közterületek, parkok, és különféle zöldfelületek fenntartási munkáit. A tevékenység kezdete óta az igénybe vehető saját erőforrásokat folyamatosan fejleszti annak érdekében, hogy a fenntartási, és üzemeltetési munkák színvonala is emelkedhessen – költséghatékonyabb munkavégzés mellett. A zöldfelületi munkák esetén kisebb mennyiségben külső erőforrásokat is igénybe vételre kerülnek a szolgáltatások biztonságossá tétele mellett.

A városi zöldfelületek arculatát legnagyobb részben a gyepfelületek megjelenése határozza meg. A gyepfelületek gondozása mintegy 2,4 millió m2-en a BIOKOM Nonprofit Kft. feladata, melybe bele tartoznak a városi közterületek parkjai, közkertjei, és egyéb rekreációs, közlekedési, és kondicionáló funkcióval bíró városi zöldrészek.

A gyepfenntartási munkálatokhoz szorosan kötődik a városi locsolóhálózat és az öntözőrendszerek üzemeltetése. A locsolóhálózat inkább a virágágyi felületek fenntartásában, míg a város kiemelt területin lévő öntözőrendszerek a gyepfelületek jobb karbantartására szolgálnak. Jelenleg 7 automata öntözőrendszer üzemel a városban, ezek napi kontrollját, szükség szerinti állítási, és karbantartási munkáit a BIOKOM Nonprofit Kft. végzi.

Az öntözők üzemelésének számos pozitív hatása van az érintett zöldfelületre, melyek közül csak néhányat emelünk ki

      -nagymértékben javítja adott terület mikroklímáját a kilocsolt, majd nap folyamán párolgó nedvesség

      -igen jelentős esztétikai javulást eredményez, hiszen nem ég ki a fű nyáron

      -a fás szárú növények növekedését is serkenti, ami tovább javítja adott terület környezeti állapotát

      – ugyan intenzívebb fenntartási tevékenységet tesz szükségessé, de ettől a terület arculata alapvetően megváltozik

  • Továbbra is célunk, hogy a város intenzív, forgalmas, idegenforgalommal terhelt területein az egész év során jó minőségű, esztétikus, ápolt közterületeket teremtsünk, valamint a város kevésbé intenzív, területin alapfeladatok szakmai elvek szerint történő tervszerű végrehajtásával olyan városi lakókörnyezetet tartsunk fent, mely minden pécsi lakos számára elfogadható. Továbbra is kiemelt figyelmet kívánunk fordítani az EKF projektek kapcsán felújított közterületek fenntartására, valamint a folyamatosan magas színvonalon végzendő köztisztasági munkákra.