FŐ ADATOK, ELÉRHETŐSÉGEK

A szolgáltató hivatalos neve: BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített neve
: BIOKOM Nonprofit Kft.

Jogi formája: 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Alapítója
: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Működés megkezdésének időpontja
: 1994.12.02.

Cégbejegyzés száma
: Cg.02-09-062862

Székhelye
: 7632 Pécs,Siklósi út 52.

Adószáma
: 11014959-2-02

Statisztikai számjele
: 11014959-3811-572-02

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-89169/2015.

A szolgáltató elérhetőségei:
– postacím: 7601 Pécs, Pf. 176.
– telefonszám: 72/502-100
– faxszám: 72/805-333
– központi elektronikus levélcím: biokom@biokom.hu

KÜJ szám: 100210619

KTJ számok:

– Központi telephely (7632 Pécs, Siklósi út 52.): 100391665

 Közfeladat ellátási telephely (7622 Pécs, Verseny utca 19) : 101486115

– Hulladékkezelő Központ (7628 Pécs, Eperfás út 3.): 100381482

Ügyfélszolgálati iroda elérhetősége:
– cím: 7632 Pécs, Siklósi út 52.
– mail: ugyfelszolgalat@biokom.hu
– telefon: 72/502-101, 72/502-111, 80/200-590

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 8.00 – 18.00

Kedd-Csütörtök: 8.00 -16:00

Péntek: 8.00 – 14:00

Szombat: ZÁRVA

Ügyfélszolgálati vezető: Takács Krisztina

Elérhetősége: 72/502-100

E-mail: ugyfelszolgalat@biokom.hu


Felelősségbiztosítás, mint szakmai biztosíték szerződésének száma
: Generali Biztosító Zrt. BK-5-1-17-83/K-1/2021

A szakmai biztosíték által fedezett kockázat
: tevékenységi felelősség, munkáltatói felelősség, szolgáltatási felelősség, környezeti felelősség. A biztosított helyett a biztosító megtéríti azon károkat, amelyekért a biztosított a magyar jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

A szakmai biztosíték területi hatálya
: BIOKOM Nonprofit Kft. ellátási területe

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben társaságunk tevékenységével és működésével kapcsolatban tett észrevételére, panaszára kapott válasszal, intézkedéssel nem ért egyet, vagy ügyfélszolgálatunk tevékenységével nem elégedett, jogorvoslatért az alábbi fogyasztói érdekek képviseletét ellátó szervekhez fordulhat:

Baranya Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály (7630 Pécs, Hengermalom u. 2. II. emelet) fordulhat.
Postacím: 7602 Pécs 2. PF: 315.
Telefonszám: 72/795-398
Telefax: 72/332-005
E-mail: fogyasztovedelem@baranya.gov.hu

Egyéb ügyekben a Baranya Váregyei Békéltető Testülethez (7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36., telefon: +36-72/507-154, internetes elérhetőség: http://www.pbkik.hu/hu/bekeltet-testulet) fordulhat.
Tájékoztatjuk, hogy a BIOKOM Nonprofit Kft. a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást, az ott megkötött egyezség hiányában kizárólag a peres eljárásban hozott döntést tekinti magára nézve kötelezőnek.

A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesület: Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezete (7621 Pécs, Apáca u. 15.)

Tárhelyszolgáltató adatai: Aladár-Consulting Kft. (7635 Pécs, Magyarürögi út 134., Cg.02-09-066743), info@aladar.com