KÖZÚTKEZELÉS ÉS – FENNTARTÁS

A szakág tevékenységi köre:

 1. útellenőri tevékenység
 2. forgalomtechnikai és forgalomszabályozási feladatok ellátása
 3. útkezelői jogok gyakorlásából származó feladatok
 4. energetikai feladatok
 5. egyéb feladatok

1.  Útellenőri tevékenység

Társaságunk Pécs MJ Város területén útellenőri szolgálatot lát el, melynek során havonta megközelítőleg 2.000 km fő – és tömegközlekedési út ellenőrzését végeztük el az alábbiak szerint:

 • útburkolat állapotának figyelemmel kísérése
 • a kiemelt és süllyesztett szegély állapota
 • útpadka állapota
 • a közmű felszíni létesítményeinek (aknák, fedlapok) állapotának ellenőrzése
 • a közúti jelzőtáblák, útburkolatok jelek láthatósága és állapota
 • a forgalomirányító jelzőlámpák láthatósága, a jelzésrendszer működése
 • a közúti passzív biztonsági berendezések (vezetőkorlát, terelő-védőfal) állapota
 • az útterületen folyó munkák figyelemmel kísérése, ideiglenes forgalomkorlátozás, forgalomelterelés megléte
 • a közút igénybevételének jogszerűsége és az engedélyezett feltételek megtartása
 • Útellenőri tevékenység során felmerülő egyéb tevékenységek:
  A fenti ellenőrzés alapján a Kft., Közterület-karbantartási részleg közreműködésével a balesetveszélyes útburkolati hibák javítását folyamatos végezik.

2. Forgalomtechnikai és forgalomszabályozási feladatok ellátása

Állandó és ideiglenes forgalmi rend üzemeltetés:

A közúti forgalom biztonságát befolyásoló eszközök, jelzések, cseréje, pótlása (sok esetben rongálások, lopások miatti) folyamatos, 2012 évben közel 500 esetben történt beavatkozás.
A forgalomirányító jelzőlámpák működésében nagyobb fennakadás nem volt, a kisebb hibák javítása minden esetben megtörtént.

Burkolati jelek festése:

A város területén a legszükségesebb burkolati jelek felfestése megtörtént. Több helyen mozgás korlátozott jelek felfestése is történt, a beérkező igények elbírálása folyamatos.
Mozgáskorlátozott parkolóhely felfestése lakossági kérésre

Útvonalengedélyek kiadásának engedélyezése:

Társaságunkhoz érkező súlykorlátozott és behajtási engedély köteles övezeteibe történő behajtások véleményezése és az ezzel kapcsolatos egyeztetések lebonyolítása.

Rendezvényekkel kapcsolatos forgalmi rend kialakítás:

A városi rendezvények miatt szükséges forgalmi rend változásokkal kapcsolatos egyeztetések lefolytatása, a benyújtott igények szerint ennek kitáblázása és ellenőrzése.

Forgalmi rend felülvizsgálatok:  

 

Társaságunkhoz érkező lakossági és városi igények alapján, több helyen történt forgalmi rend felülvizsgálat. A város területén sor került lakó – pihenő övezet, forgalom csillapított övezet kijelölése. (Pl.: Málomi szőlőhegy, Rigóder városrész stb.) A hatósági büntetésekkel és kezelői pótdíjakkal kapcsolatos ügyek kivizsgálását folyamatosan végezzük.

Forgalomtechnikai tervek véleményezése:

A város területén különböző indokok (közút nem közlekedés célú igénybevétele, rendezvények stb.) miatt szükséges ideiglenes forgalmi rend változások miatt beérkező forgalom technikai tervek vizsgálata, engedélyezése és az ezzel kapcsolatos egyeztetések lefolytatása.

Forgalom-számlálás

3. Útellenőri, hó- és síkosság-mentesítési ügyelet ellátása

A Városüzemeltetési csoport hat fő kollégával és alvállalkozóval munkaidőn kívül és hétvégén közlekedésbiztonsági ügyeletet működtet. A beérkező bejelentések (rendőrség, lakosság stb.) helyszíni kivizsgálása munkaidőn kívül is folyamatos, amennyiben szükséges azonnali intézkedés történik.

Útkezelői jogokhoz kapcsolódó tevékenység