European Green Capital – Európa Zöld Fővárosa Díj

Az elmúlt évek, évtizedek során a környezetvédelem, a fenntarthatóság, ezen belül a klímaváltozásból fakadó következmények mérséklésére irányuló lépések egyre hangsúlyosabb feladattá váltak az egész világon. Ma már bizonyossá vált, hogy ezen a területen komoly, átfogó és hosszú távú stratégiával rendelkező lépések sorozatára van szükség, emiatt az Európai Unió 2010-ben megalapította az Európa Zöld Fővárosa címet, amelyet minden évben olyan településnek ítélnek oda, amely az előbb felsorolt területeken példaértékű magatartást tanúsít és ezzel részben a saját céljai megvalósítását, részben pedig más települések hasonló törekvéseit segíti elő.

Pécs a környezetvédelem terén már évek óta nagyon komoly lépéseket tett, kezdve a nehézipar, ezen belül kiemelten az uránérc-, és a mecseki kőszénbányászat környezeti hatásainak felszámolásával és számos más, múltból hagyott „örökség” megszüntetésével. A szűkös erőforrások ellenére már eddig is jelentős ráfordítás történt a városban lévő és a város által okozott környezeti problémák megoldására, így példádul a csomagolóanyag és zöldhulladék szelektív gyűjtése, a szennyvízkezelés, a levegőtisztaság-védelem és egyéb területen.

A közelmúltban Pécs városában egyedülálló módon az energiaellátás, a távfűtés rendszere teljesen megújuló erőforrásra állt át, és rövidesen Magyarországon először megvalósul a teljes körű szelektív gyűjtés és a hulladékok szinte teljes mértékű hasznosítása. Ez utóbbi azt jelenti, hogy az eddigi, önkéntességen alapuló hasznosítás kiegészül különböző utólagos kezelési eljárásokkal, így nem csak másodnyersanyag és komposzt, hanem cementgyárban és erőműben felhasználható tüzelőanyag, ill. biogáz is előáll, ami végső soron 70% feletti hulladékhasznosítást tesz lehetővé.

A városban a környezeti ügyekkel való törődésnek, a fenntarthatóságnak, már komoly előzményei vannak, hiszen Magyarországon elsőként itt került egyhangúlag elfogadásra az Ökováros-Ökorégió Koncepció, megindult a környezettechnológiai iparágak kiépítése, a Pécsi Tudományegyetemen létrejött a Smart City Technológiai kutatócsoport, megalakult a Magyar Környezettechnológiai Gyártó és Fejlesztő Klaszter, és a jövendő városfejlesztési céloknál markánsan megjelenik a Zöld Város, illetve a Smart City koncepció.

Mindezek alapján Pécs város vezetése, polgármestere úgy döntött, hogy Pécs megpályázza az Európa Zöld Fővárosa címet, hogy mindezen megtett és megteendő lépéseket egy egységes keretbe foglalja, és ezzel is nemcsak kifejezze elkötelezettségét az egyre fontosabbá váló környezeti ügyek iránt, hanem – ami még fontosabb – kézzel fogható változások történjenek a város jövője és jövendő generációk megfelelő életesélyeinek biztosítása érdekében.

A Zöld Főváros Program pályázati anyagának összeállítására és a szakmai munka előkészítésére a BIOKOM Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. kapott felkérést.

Túl azon, hogy a cím elnyerése egy nagyon komoly és fontos célkitűzés, amelynek a megvalósulása a város minden lakója számára érzékelhető, hiszen az életminőség, az egészséges környezet egyre inkább felértékelődik, Pécsett ez a munkahelyteremtésnek, a kutatásfejlesztésnek, egy új iparág kiépítésének is nagyon komoly impulzust adhat, hiszen egy ilyen cím elnyerése elősegíti, hogy a pécsi projektek „zöld utat” kapjanak.

Kapcsolódó Projectek