TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató a csapadékvíz kezelési hozzájáruló nyilatkozat kiadásához szükséges tartalmi követelményekről

 

  • Az építtető kérelme – név, elérhetőség, helyrajzi szám. A kérelem letölthető itt

 

A kivitelező és/vagy felelős műszaki vezető (jogosultsági számmal ellátott) hivatalos nyilatkozata a megépített csapadékvíz elvezető rendszerről:

Tározó esetén a kiépített tározó térfogat (m3) megadása, túlfolyó vezeték került-e kiépítésre. Amennyiben csapadékvíz kivezetés történik a közterületre, annak módja pl.: ereszcsatorna, folyóka, túlfolyó vezeték útszegély menti, ill. a középső vápa menti csapadékvíz-elvezetés.
Nyilatkozatnak tartalmaznia kell a tározó vízzáróságára és a megfelelő kivitelezésre vonatkozó igazolást.

Csapadékvíz szikkasztás esetén – az építési engedélyezési eljárásnál engedélyezett – biztonságos mérnökgeológiai adottságok és a megfelelő hidrogeológiai viszonyok igazolásáról szóló szakvélemény csatolása szükséges.

Árokba, vízfolyásba történő bevezetés, csapadékcsatornára történő rákötés esetén a bekötés módjáról, annak kivitelezésére vonatkozó megfelelőségéről történő igazolás. Ez esetben csatolni kell digitális és 1:500 méretarányú helyszínrajzot a megépített csapadékvíz elvezető rendszer geodéziai bemérésről. A digitális adatszolgáltatás tartalmazza a csapadékcsatorna megfelelő műszaki adatait (aknafedlapszint, folyásfenékszint, becsatlakozási szintek, folyásirány, csőanyag, csőátmérő, befogadóba történő becsatlakozás szint, koordináta jegyzék melléklet), és az formailag feleljen meg az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Kormány rendelet 5. melléklete szerinti közművek geodéziai bemérés műszaki előírásainak. Kizárólag geodéta általadott adatok átvétele, geodéta nevével, elérhetőségével.

Ha módosult a tervezett és a kezelési hozzájárulásban előírtaktól, akkor nyilatkozni kell a csapadékvíz elvezetés módjáról és arról, hogy az megfelel a hatályos rendeleteknek és jogszabályoknak.

Az építési engedélyhez korábban kiadott (PVV Zrt., Pécs Holding Zrt. vagy Biokom Nonprofit Kft.) kezelői hozzájárulás másolata.

A számlázáshoz szükséges az engedélyes neve, címe, elérhetőség megadása.

Szolgáltatási díjak:

Használatbavételi engedélyhez hozzájárulás: 5.675 Ft+ÁFA

Az iktatástól számított maximum 3 hét az ügyintézési idő!

További információért a  72/502-101, 72/502-111 telefonszámokon, illetve a biokom@biokom.hu e-mail címeken elérhető közmű- és vízrendezési munkatársak állnak rendelkezésükre!

Az e-mailben küldött csatolmányok esetében az alábbi formátumokat tudjuk fogadni : .pdf, .doc,.docx,.xls,.xlsx,.dwg,.rar.