TÁJÉKOZTATÓ A SZAKFELÜGYELETI ELŐÍRÁSOKRÓL ÉS DÍJAKRÓL

Pécs város területén kiterjedt csapadékvíz elvezető rendszer üzemel. Amennyiben a kivitelezés érinti vagy megközelíti a csapadékcsatorna hálózatot, a vízelvezető árok-rendszert illetve valamely felszíni vízfolyást és a közműegyeztetés/tervegyeztetés szakfelügyeletet írt elő, az alábbiak szerint kell eljárni:

A BIOKOM Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő csapadékvíz nyomvonal keresztezése – az előzetesen egyeztetett és jóváhagyott kiviteli terv alapján – csak szakfelügyelet mellet, a BIOKOM Nonprofit Kft. közmű- és vízrendezési munkatársa jelenlétében, és az építési naplóban történt bejegyzést követően történhet.

Szakfelügyelet megrendelése: a kivitelezés megkezdése előtt 8 nappal írásban a tervegyeztetési/adatszolgáltatási nyilatkozatban megadott elérhetőségen a munkakezdés helyének, időpontjának és a felelős építésvezető nevének megjelölésével.

Szolgáltatási díjak:

  • Szakfelügyelet: 5 673 Ft/megkezdett óra + ÁFA
  • Kiszállási díj: 3 378 Ft/alkalom + ÁFA