TÁJÉKOZTATÓ, RENDELETEK

– Tervező/kivitelező/építtető kérelme – név ,elérhetőség, helyrajzi szám

-Tervezői nyilatkozat a tervezés során alkalmazott érvényes műszaki szabványokra, jogszabályokra és azoknak való megfelelésről.

-Helyszínrajz:
A tervezett csapadékvíz elvezetési terv (nyomvonal, tervezett szintek, becsatlakozási szintek, csőanyag, csőátmérő).
A befogadóba történő bevezetés módja (víztározó, árok, burkolt útfelület, zárt csapadékcsatorna becsatlakozási szintekkel).

-Műszaki leírás:
– Az ingatlanra tervezett és a közterületre érkező csapadékvíz mennyiségének hidrológiai, hidraulikai számítását (víztározó, csapadékcsatorna).
– A csapadékvíz közterületre történő kivezetésének műszaki megoldása (közterületi csapadékcsatornára, árokba történő rákötés, útburkolatra történő kivezetés módja).
– A csapadékvíz szikkasztása esetén Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének (PÉSZ) 35.§ (11) Felszíni vízelvezetésre vonatkozó bekezdése szerint csak biztonságos mérnökgeológiai adottságok és a megfelelő hidrogeológiai viszonyok mellett alkalmazható.  Az erről készült szakvéleményt az építési engedélyezési eljáráshoz csatolni kell.
– Vízfolyásba történő csapadékvíz bevezetés az illetékes Vízügyi Hatóság hozzájárulása mellett engedélyezhető.

-A számlázáshoz szükséges engedélyes neve, címe, elérhetősége

Betartandó rendeletek, szabványok:

További információért a Telefon: 72/502-101, 72/502-111 telefonszámokon, illetve a biokom@biokom.hu e-mail címeken elérhető közmű- és vízrendezési munkatársak állnak rendelkezésükre!

Az e-mailben küldött csatolmányok esetében az alábbi formátumokat tudjuk fogadni : .pdf, .doc,.docx,.xls,.xlsx,.dwg,.rar.