KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÉRELMÉHEZ

Tisztelt Partnerünk!
 
Az alábbi folyamatleírással abban szeretnénk segítségére lenni, hogy a BIOKOM Nonprofit Kft.-vel történő ügyintézése pontos és gördülékeny legyen.

 

Az ügyintézés folyamata:

1.) Építési engedély iránti kérelem szükséges:

• közút területén, az alatti vagy feletti építmény,
• belterületen a közút mellett ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, továbbá egyéb szolgáltatási célú építmény,
• külterületen a közút tengelyétől számított 50 méteren, autópálya, autóút és főútvonal esetén 100 méteren belül építmény építése esetén.

2.) Továbbá:

 • • új közútcsatlakozás létesítéséhez.
 • • reklámtábla, cégér elhelyezéséhez épület homlokzatán.
 • • közterületi parkoló kiépítéséhez.
 • • közút területén, az alatt vagy felett építmény elhelyezéséhez, telepítéséhez.
 • • közút egyéb nem közlekedési célú igénybevétele esetén.

Kérelem és mellékletei (értelemszerű eltérésekkel):

 • • az igénybevételt feltüntető tervet (helyszínrajzot, vázlatot, műszaki leírást).
 • • a közút érintett szakaszának hossz-, illetve keresztszelvényét.
 • • a vízelvezetés megoldását az útcsatlakozás térségében.
 • • a csatlakozó út várható forgalmi adatait.
 • • az érintett ingatlan azonosításához szükséges ingatlan-nyilvántartási adatokat.
 • • az építménynek, tevékenységnek, fának a közút tengelyétől, illetve területének határától mért távolságát.
 • • az igénybevétel miatt szükséges forgalomszabályozás (korlátozás, forgalomterelés) tervét. (a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet alapján)

 

Munkatársunk a megadott elérhetőségeken értesíti a kijelölt személyt, hogy a kezelői hozzájárulás elkészült és a díj megfizetése után átvehető a pénztárban.
Közútkezelői hozzájárulás díja: 17.020.- Ft. + ÁFA

A kérelem nyomtatvány letölthető itt