Tudnivalók a szelektív hulladékgyűjtésről

Tudnivalók a szelektív gyűjtésről  Szelektív hulladékgyűjtésnek nevezzük azt a folyamatot, amikor valaki a háztartásban keletkező, a számára már felesleges, de hasznosítható anyagokat külön gyűjti, és megfelelő módon adja tovább hasznosításra, ipari feldolgozásra. Amennyiben jó minőségű válogatott hulladékot kívánunk nyerni, az osztályozást a hulladék keletkezési helyén kell elvégezni, azaz az egyes háztartásokban, gyárakban, hivatalokban és intézményekben stb.

 

A szelektív hulladékgyűjtés célja:

  1. Környezetünk védelme, az emberi tevékenységből eredő környezetterhelés és szennyezés­-kibocsátás csökkentése.
  2. (Az emberi tevékenység által) megtermelt, a jövőben már nem hasznosítható, a hulladéklerakóba kerülő hulladék mennyiségének csökkentése.
  3. A másodnyersanyagok (pl. papír,üveg) kinyerése és hasznosítása, ezáltal a primer erőforrások (pl. fa, természeti erőforrások) kímélése.

A szelektíven gyűjtött háztartási szilárd hulladék újrahasznosítható. Megfelelő ipari előkészítés után másodnyersanyag keletkezik belőle, amit újra fel lehet használni termékgyártáshoz (pl. papírból újra
papír). A másodnyersanyagok felhasználása ugyanakkor jelentős energia- és nyersanyag-takarékossággal is jár, mivel ezek a folyamatok már kevesebb technológiai lépést igényelnek.

A szelektív hulladékgyűjtés helye otthon:

A szelektív hulladékgyűjtéshez sem nagyberuházásra, sem nagyobb helyre nincs szükség. Csupán a lakásban lévő hulladékgyűjtő edényünket kell két kisebbre lecserélni. A „szelektív gyűjtő” lehet egyszerű papírdoboz is, hiszen a tisztán, külön gyűjtött hulladék nem szennyezett, száraz és nincs szaga. A háztartásokban keletkező veszélyes hulladékokat mindenképpen külön, zárható módon és a gyermekek által el nem érhető helyen kell tárolni, amíg azt hatósági engedéllyel rendelkező cégnek vagy szervezetnek ártalmatlanításra át nem adjuk.

A szelektív gyűjtés hatékonysága:

A szelektív hulladékgyűjtés sikerességének alapja,hogy minden fajta másodnyersanyagot a lehető legtisztábban adjunk tovább hasznosításra!

Európai Uniós elvárások a szelektív hulladékgyűjtés területén:

Jelenleg Magyarország nem minden településén megoldott a szelektív hulladékgyűjtés, de 2005‑ben a szabályozásoknak megfelelően már az ország 40%-ában van lehetőség a hulladékok szelektív  gyűjtésére. A csomagolási hulladékok területén pedig elértük az 50%-os hasznosítási arányt. Pécsett a szelektív hulladékgyűjtési rendszer gyakorlati működését 1998 óta a BIOKOM Nonprofit Kft. végzi. A lakosság aktív részvételének és a fejlett gyűjtési rendszernek köszönhetően Pécsett 12%-os az újrahasznosítható anyagok kinyerése a kommunális hulladékból, amely jóval az országos átlag felett (4-5%) van.