TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK

A BIOKOM Nkft. városüzemeltetési koordináció keretében végzett tevékenységi köreinek felsorolása.

1. Közút- és vízgazdálkodás

a.) Út- hídkarbantartás, közútkezelés

 • Úttest, úttartozék javítás
 • Járda karbantartás
 • Kataszterek kezelése, úttervezés
 • Műtárgykarbantartás
 • Jelzőtáblák karbantartása
 • Forgalomirányító berendezések karbantartása
 • Burkolatjelek karbantartása
 • Közlekedés biztonsági eszközök karbantartása
 • Forgalomszámlálás
 • Utcanévtáblák karbantartása
 • Közutak forgalmi rendjének előkészítése, kialakítása és ellenőrzése
 • Közutak nem közlekedés célú igénybevételével kapcsolatos feladatok, (burkolatbontások engedélyezése)

b.) Vízgazdálkodás

 • Vízrendezés, vízkárelhárítás
 • Felszíni vízfolyások és nyílt árkok gondozása
 • Zárt csapadékcsatornák gondozása
 • Szökőkutak, csobogók üzemeltetése
 • Tavak gondozása
 • Nyilvántartott ásott kutak, források, ivóvíz tartályok és közkifolyók

2. Közterület gondozási tevékenység

a.) Zöldterület fenntartás

 • Gyep fenntartása,
 • Külterjes területek gondozása, parlagfű mentesítés
 • Faápolás
 • Cserjemetszés, sövények gondozása
 • Őszi lomb gyűjtése
 • Virágosítás
 • Növényvédelem

b.) Közterület fenntartás

 • Játszóterek üzemeltetése
 • Közterületi bútorok karbantartása
 • Locsolóhálózat működtetése
 • Szobrok, művészi alkotások gondozása
 • Zászlózás
 • Ünnepek, rendezvények

 c.) Köztisztaság

 • Járdák, parkok, buszmegállók, szegélyek, parkolók takarítása
 • Közutak gépi takarítása
 • Illegális hulladéklerakók megszüntetése
 • Illemhelyek üzemeltetése
 • Közterületek veszélyes hulladéktól való mentesítése

d.) Hó- és síkosság-mentesítés

 • Járdák, parkok, buszmegállók, szegélyek, parkolók mentesítése
 • Közutak gépi mentesítése

e.) Kártevő elleni védekezés

 • Rágcsálógyérítés
 • Szúnyogirtás

f.) Parkerdő gondozás

 • Erdősítések, erdőtelepítések ápolása
 • Erdőgazdálkodási – fahasználat, erdőművelés – feladatok
 • Parkerdő fenntartása, karbantartási és üzemeltetési feladatok

g.) Forgalomcsillapított övezetek ellenőrzése, üzemeltetése, behajtási engedélyek kiadása

h.) Közterület hasznosításával kapcsolatos feladatok, tervegyeztetések, használati megállapodások, kezelői hozzájárulások kiadása

i.) Parkolók üzemeltetése

3. Közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetése