Pótdíjak

Alap és pótdíjak
 

Behajtási pótdíj

Övezetek Alapdíj 15 napon belüli alap+pótdíj 15 napon túli alap+pótdíj
1-4 övezet 500 Ft 6.000 Ft 20.500 Ft
5-6 övezet 1.200 Ft 8.400 Ft 49.200 Ft
7-10, 12, 13 övezet 1.200 Ft 7.200 Ft 49.200 Ft

Parkolási pótdíjak A parkolásért, vagy a parkolózónák egyéb igénybevételéért fennálló fizetési kötelezettség elmulasztása miatt, vagy a kifizetett várakozási időnek – 1 óránál rövidebb várakozási idő esetén 5 perccel, 1 óránál vagy annál hosszabb várakozási idő esetén legalább 15 perccel történő – túllépése esetén 1 órai díjat és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 15/C. § (2) bekezdésében meghatározott pótdíjat kell fizetni.

A pótdíjat az alábbi számlaszámra tudják elutalni BIOKOM Nonprofit Kft nevére.
Számlaszám: 10402427-49525754-56491035
Közleménybe a rendszámot és befizető azonosítót (8 jegyű szám) szíveskedjenek feltüntetni.

A/díjosztály, Hétfő-Péntek 15 napon belül alap+pótdíj 15 napon túl alap+pótdíj
I. díjzóna 5.600 Ft 16.400 Ft
II. díjzóna 2.400 Ft 8.200 Ft

 

A/díjosztály, Szombat 15 napon belül alap+pótdíj 15 napon túl alap+pótdíj
I. díjövezet 3.600 Ft 16.400 Ft
II/C szektor 1.800 Ft 8.200 Ft

 

B/díjosztály, Hétfő-Péntek 15 napon belül alap+pótdíj 15 napon túl alap+pótdíj
I. díjövezet 11.200 Ft 32.800 Ft
II. díjövezet 4.800 Ft 16.400 Ft

 

B/díjosztály, Szombat 15 napon belül alap+ pótdíj 15 napon túl alap+pótdíj
I. díjövezet 7.200 Ft 32.800 ft
II/C szektor 3.600 Ft 16.400 Ft

A pótdíj összege a pótdíj kiszabásának napját követő 15 napon belüli befizetés esetén az adott napon belül díjköteles időszakra és további két órai várakozásra számított várakozási díj, 15 napon túli befizetés esetén az egy órai várakozási díj negyvenszerese. Látható helyen kell elhelyezni. E bekezdés alkalmazása során befizetésnek minősül a fizetési művelet elindítása is. A pótdíj kiszabásáról szóló értesítést a jármű szélvédőlapátján, vagy a járművön egyéb jól látható helyen kell elhelyezni.

Az 1/1988 évi közúti közlekedésről szóló törvény előírása alapján a pótdíj keletkezésétől számítva 60 napon belül felszólító levelet kell küldeni a gépjármű-nyilvántartás szerinti tulajdonosnak/üzembentartónak. A felszólító levél kiküldésével keletkezett költségek kompenzálására Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 49/2011 számú rendelete alapján a pótdíj előíráshoz további 3000 Ft adódhat.