KEDVEZMÉNYES PARKOLÓBÉRLET

A parkolózónákban a jogosult magánszemélyek és jogosult intézmények kedvezményes, az állandó lakhelyük, székhelyük, telephelyük szerinti szektorra éves parkolásra jogosító engedélyvásárlására jogosultak. A parkolóengedély alapján a jogosult magánszemélyek és intézmények a parkolási szektorokat vehetik igénybe parkolás céljából.

Kérelemre, a jogosult magánszemélynek kedvezményes éves parkoló-engedélyt kell kiadni egy db „A” díjosztályba tartozó gépjárműre. Egy lakásban élő közeli hozzátartozók részére – jogosultságuk igazolása alapján – legfeljebb két db „A” díjosztályba tartozó gépjárműre adható parkolóengedély.

A parkolózónában lakó jogosult magánszemély vagy intézmény kérelmére kedvezményes éves engedély a jogosultság helyénél alacsonyabb díjosztályú parkoló zónáira is kiadható. (Ebben az esetben az engedély csak egy zónára adható ki.)

A védett, illetve fokozottan védett övezetben jogosult magánszemély, intézmény a védett és a fokozottan védett behajtási-várakozási engedélye helyett saját választása alapján valamely parkolózónára jogosító engedélyt válthat, az állandó lakhelyéhez, székhelyéhez, telephelyéhez legközelebb eső parkolózóna legközelebbi szektorába.

Jogosult magánszemély:
 akinek állandó lakóhelye a védett, a fokozottan védett övezetben, illetve a parkolási zóna területén van, és saját tulajdonú, vagy általa lízingelt, vagy általa üzemben tartott „A” díjosztályba tartozó gépjárművel rendelkezik, melynek forgalmi engedélyébe az állandó lakhelye került bejegyzésre.

Jogosult intézmény: a rendelet területi hatálya alá tartozó területen székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkező jogi személynek minősülő, gazdálkodási tevékenységet folytató székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező egyéni vállalkozó, vagy más, jogi személynek minősülő vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet a tulajdonában lévő, általa lízingelt vagy üzemben tartott „A” díjosztályba tartozó gépjárművei tekintetében.

Kedvezményes parkolóengedély váltható az egyes díjzónákban lakó jogosult magánszemélyek és intézmények, valamint az Önkormányzat és intézményei részére az alábbi feltételekkel: (éves / féléves időszakra)

1.) Az éves bérlet időszaka az adott naptári év január 01-től december 31-ig terjed.

2.) A féléves bérlet időszaka adott év január 01-től június 30. illetve július 01-től december 31-ig terjed.

3.) A negyedéves bérletek időszakai:
– I. negyedév: január 01-től március 31-ig
– II. negyedév: április 01-től június 30-ig
– III. negyedév: július 01-től szeptember 30-ig
– IV. negyedév: október 01-től december 31-ig