Közterületi parkolás

A fizetőparkoló-zónákban a parkolóhelyek igénybevételéért a díjat:

  1. parkolójegy-kiadó automatával ellátott parkolózónákban, vagy ezek egyes szektoraiban az automatákból váltott parkolójeggyel, a megállást követően haladéktalanul, felhívás nélkül, vagy
  2. valamennyi parkolózónában és azok egyes szektoraiban a mobiltelefonos parkolási rendszer használatával, annak megindításával a megállást követően haladéktalanul, külön felhívás nélkül, vagy
  3. a meghatározott jogosult és jogosított magánszemélyek, jogosított intézmények és ezek dolgozói, egyéb szervezetek és személyek által az üzemeltető erre kijelölt telephelyén váltható, meghatározott időtartamú parkolóengedély ellentételeként készpénzzel, bankkártyával, banki átutalással, vagy
  4. az üzemeltető erre kijelölt telephelyén váltható, meghatározott időtartamú parkolóbérlet ellentételeként készpénzzel, bankkártyával, banki átutalással kell megfizetni.

Parkolózóna meghatározása: a KRESZ 17. § (1) bekezdése e) pontjában meghatározott módon táblával jelölt olyan közterületi várakozási területek, ahol a jelzőtáblán vagy a jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő táblán felirat jelzi, hogy a várakozás díjfizetéshez kötött.

Pécs Megyei Jogú Város parkoló zónáinak felépítése:

I. díjzóna:
Perczel utca – Munkácsy M. utca – Tímár utca – Lyceum utca – Gábor utca – Fürdő utca – Goldmark K. utca – Bercsényi utca – Toldi M. utca – Bajcsy Zs. E. utca Ny-i oldalán fekvő ú.n. Centrum-tömb – Nagy Lajos király u. 9-11. – Kereskedők Háza déli oldala – Nagy Lajos király u., Szabadság utca, Rákóczi út és Jókai utca által határolt tömbbelső – Czinderi utca – Alsómalom-Rákóczi út kereszteződésében kialakított parkoló – Jókai utca (Nagy Lajos király úttól É-ra eső szakasza) – Eötvös utca – Dischka Gy. utca – Zrínyi M. utca – Dr. Váradi A. utca – Rét utca (József A. úttól É-ra eső szakasz) Rákóczi u., ill. Kórház tér (volt Tűzoltó laktanya előtti parkoló) – Iparos Ház belső tömbje – József A. u. 4-6. számú ingatlanok tömbbelsője.

I. díjzóna szektorai
a) Az Irgalmasok utca és Bajcsy Zs. E. utcától Ny-ra eső és az I. sz. parkoló zónához tartozó parkoló,
b) az Irgalmasok utcától K-re eső és az I. sz. parkoló zónához tartozó parkoló.

II. díjzóna:

Klimó Gy. utca – Kodály Z. utca – Alkotmány utca – Rókus utca (Ny-i oldalon fekvő tömbbelsővel) – Zója utca – Őz utca – Dr. Nagy J. utca – Attila utca – Báthory utca – Tábor utca – Forbáth A. utca – Sánc utca – Alajos utca – Kóczián S. utca – Dr. Nagy J. u. – Hungária út – Madách I. utca – Erreth L. utca – Hargita utca – Garay utca – Petőfi utca (József A. úttól É-ra eső szakasz) Jászai M. utca – Hőgyes E. utca – Szendrey J. utca – Nagy Lajos király utcától D-re fekvő Vásárcsarnok belső tömbje. Felsőmalom, – Egyetem utca Rákóczi úttól É-ra fekvő szakasza – Koller utca – Lenke utca – Nagy Lajos utca – Harangöntő utca – Béri Balog Á. utca – Lánc utca – Búza tér – Király utca (Felsőmalom utca – Búza tér közötti szakasz). Somogyi B. utca – Liszt F. utca – Zsinkó I. utca – Légszeszgyár utca (Somogyi B. utcától É-ra eső szakasz) – Dohány utca – Jogász utca – Vasvári P. utca – Vargha Damján és a Vasvári P. utca – 48-as tér. Móricz Zs. tér (és az ettől É-ra fekvő tömbbelső) – Jókai utca (Nagy Lajos király útjától D-re eső szakasz) – Lokomotív u. – Indóház tér – Kálvin utca – Vasút utca – Móricz Zs. utca – Gizella utca – Kafka M. utca – Szabadság utca (József A. utcától D-re eső szakasza) – Heim P. utca – Igló utca – Lőcse utca – Eperjes utca – Rét utca (József A. utcától D-re eső szakasz) – Köztársaság tér – Marosvásárhely utca – Bajnok utca – Szabó J. utca – Semmelweis utca (Kolozsvár utcától É-ra eső szakasza) – Temesvár utca – Kolozsvár utca – Kolozsvár u. 1. Mártírok u. kereszteződés közötti terület – Petőfi utca (József A. utcától D-re eső szakasz) – Nagyvárad utca (Semmelweis és Petőfi utca közötti szakasz)
Ifjúság u. déli oldala – Pacsirta u. a Zichy Gy. utcáig – Kürt u. – Honvéd u. – Váci M. u. – Veres P. u. – Budai Nagy Antal u. Harangöntő u. – Felsővámház u. Felsőbalokány u. – Farkas I. u. Megyeri tér, Mezőszél utca, Huszár utca, Szigeti út.

II. díjzóna szektorai:

a) Hungária út és az úttól É-ra fekvő II – es zónához tartozó parkoló
b) a Hungária út és a József Attila út között fekvő, a II. parkoló zónához tartozó parkoló,
c) a Vásárcsarnok tömbbelső, II. parkoló zónához tartozó parkolók, Rét utca – József Attila utcától délre eső szakaszától a Bajcsy Zs. E. utcáig terjedően a III. parkolózónához tartozó parkoló, kivéve Lőcse u, Igló u. Eperjes utca
d) a Felsőmalom és Rákóczi út kereszteződésétől ÉK-re eső, a II. parkolózónához tartozó parkoló.
e) Rókus sétány – Ifjúság útja – Kürt utca – Szigeti út által határolt terület, valamint a Pacsirta u. (Ifjúság útja és a Zichy Gyula utca közötti szakasz) III. parkolózónához tartozó parkoló
f) a Rét utca József Attila utcától délre eső szakasza és a Rét utcától Ny-ra eső, illetve a Rét utcától K-re eső, kizárólag a Rét utca irányából megközelíthető útszakasz, valamint a III. parkolózónához tartozó parkoló
g) az Alsómalom utcától É-K-re eső, a III. parkolózónához tartozó parkoló
h) a Harangöntő u. – Felsővámház u. – Farkas I. u. – Zsolnay V. u. – Lánc utcáig terjedően a III. parkolózónához tartozó parkoló,
i) Megyeri tér – Athinay út – Huszár utca – Szigeti út által határolt terület a Móré Fülöp utca parkolóhelyei kivételével

A) díjosztály:

Az 5,50 m-nél nem hosszabb és a 3500 kg összsúlyt meg nem haladó, három vagy ennél több kerekű gépjárművek (többek között: személygépkocsik, vegyes használatú járművek és kisteherautók), valamint a járműnek nem minősülő lakó- és pótkocsik.

B) díjosztály:

Az 5,50 m-nél hosszabb és 3500 kg összsúlyt meghaladó, három vagy annál több kerekű gépjárművek, a járműnek nem minősülő lakó- és pótkocsik, valamint járműszerelvények.