Forgalomcsillapított és behajtásvédett övezetekre vonatkozó szabályok

Pécs Megyei Jogú Város önkormányzati rendelete a történelmi belvárost és a közvetlen környékének bizonyos részeit védett övezetre és két a fokozottan védett „sétáló” és „gyalogos” övezetre osztja. Ezen övezeteken kívül eső fizető-várakozóhelyek parkolózónaként funkcionálnak.

Védett övezet az, amely a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 05.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 14. § (1) bekezdés n) pontja szerint „Mindkét irányból behajtani tilos” jelzőtáblával kijelölt, ahová a behajtás, továbbá ahol a várakozás engedélyhez és az ebben foglalt feltételekhez kötött.

Fokozottan védett „sétáló” övezet az, amnely a KRESZ 14. § (1) bekezdés n) pontja szerint: „Mindkét irányból behajtani tilos, valamint a KRESZ 15. § (1) bekezdése szerint „Megállni tilos”, „Kivéve áruszállítás 7.00 – 10.00 óráig” jelzőtáblákkal kijelölt – olyan, az önkormányzati rendelet 1. melléklet II. pontjában megnevezett terület, amely övezetbe a gépjárművel való behajtás feltételekhez kötött.

Fokozottan védett „gyalogos” övezet az, amely a KRESZ 13. § (1) bekezdés g) pontja szerint „Gyalogos övezet (zóna)” táblával kijelölt – az önkormányzati rendelet 1. melléklet III. pontjában megnevezett – olyan terület, amely a védett övezeten belül is kiemelt védelmet élvez, és ahová a járművel történő behajtás feltételekhez kötött.

A védett és a fokozottan védett övezetbe behajtani csak lakossági, intézményi, áruszállítási, építési és ingatlan-fenntartási vagy közfeladat ellátására vonatkozó, vagy az e rendeletben meghatározott egyéb, az üzemeltető által költségtérítés, valamint díj ellenében, továbbá díjfizetés nélkül kiadott eseti behajtási, vagy behajtási-várakozási engedély alapján lehet. A díjat a három, vagy ennél több kerekű járművel történő behajtás és várakozás esetén kell megfizetni. A védett és a fokozottan védett övezetekbe történő behajtási engedélyre vonatkozó költségtérítés összegét, valamint a behajtási-várakozási engedély díjait az önkormányzati rendelet 2. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati rendelet szerint a BIOKOM Nonprofit Kft. várakozási díjat csak az övezetbe történő várakozásért számít fel és szed be. Pusztán csak az övezetbe történő behajtásért azon jogosított és jogosult magánszemély és intézmény, akiknek van saját- nem közterületi – várakozóhelye az övezetben, az csak az engedély kiállításért – amely a KRESZ szabályok miatt szükséges – egy kisebb összegű (5000 Ft/év, illetve ha nyugdíjas 1.200 Ft/év) költségtérítést fizet. Ez az engedély közterületen történő tartózkodásra nem jogosítja fel a jogosult, vagy jogosított felhasználót csak egyes védett övezetek meghatározott utcáira, területeire vonatkozik, és a saját területre történő behajtást célozza, tekintettel arra, hogy 5. § (2) bekezdésében meghatározott – belvárosi – területeken a közlekedési szabályok a várakozást tiltják.

Engedélyek

A védett és fokozottan védett övezetekbe engedély alapján, díjfizetés ellenében hajthat be és várakozhat

 • a jogosult és jogosított magánszemély és intézmény magánparkoló területének megközelítése céljából,
 • magánparkolóval nem rendelkező intézmény, vagy magánszemély, áruszállítás, építési és ingatlan-fenntartási szolgáltatás céljából,
 • védett övezetekben telephellyel, székhellyel magánparkolóval nem rendelkező közüzemi szolgáltató szerelés, szolgáltatás céljából, kivéve a hibaelhárítást,
 • más személy előzetesen beszerezett eseti engedély alapján,
 • a sürgősségi betegellátást végző orvos feladatainak ellátása idejére, de legfeljebb 60 percig.
 • bölcsődés, óvodás, általános iskola alsó tagozatos gyermekeknek az intézménybe, illetve az intézményből történő szállítására kedvezményes gyermekszállítói behajtási-várakozási engedéllyel rendelkező személy az intézmény üzemelésének napjain a szükséges időre, de legfeljebb 30 percig. Családonként 1 db ilyen órával ellátott engedély igényelhető, melyet az üzemeltető költségtérítési díj ellenében ad ki. Az engedély díja megegyezik az engedélyek pótlásának és cseréjének díjával. Családonként még egy gyermekszállítási behajtási-várakozási engedély igényelhető, amelynek a díját – a hasonló behajtást és várakozást lehetővé tevő más engedélyek díjaihoz igazodóan – az önkormányzati rendelet 2. melléklet tartalmazza. A gyermek szállítására vonatkozó engedély munkanapokon 06.30 és 18.00 óra között jogosít behajtásra és várakozásra. A gyermek-szállítói engedély a bölcsődés, óvodás, általános iskola alsó tagozatos gyermek szállítása érdekében használható fel, az engedélyt jogosulatlanul használó pótdíjat köteles fizetni.

A védett és fokozottan védett övezetekbe engedély nélkül hajthatnak be, és ott díjfizetés nélkül várakozhatnak:-

 • a KRESZ 14. § (12) bekezdésében meghatározott járművek a feladataik ellátásához szükséges időtartamra,
 • közforgalmú helyi tömegközlekedési jármű, az őt kiszolgáló jármű a munkavégzés időtartamára,
 • az OEP megbízásából betegszállítást végző, továbbá halottszállító járművek, az adott feladatok ellátásának idejére.
 • a KRESZ 49. §-ában meghatározott fény- és hangjelzéssel jogszerűen felszerelt járművek,
 • a KRESZ 50. §-ában meghatározott figyelmeztető jelzéssel felszerelt és azt jogszerűen használó járművek,
 • a diplomáciai mentességet élvező személy erre utaló jelzéssel ellátott gépjárműve,
 • az üzemeltető és az általa az üzemeltetéssel, vagy annak egy részével megbízott szervezet erre kijelölt járművei,
 • az ellenőrzést végző Hivatásos Tűzoltóság, a Pécsi Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelet, a Baranya Megyei Közlekedési Felügyelőség ellenőrzést ellátó járművei, a Rendőrség és Határőrség ellenőrzést végző járművei.
 • A KRESZ 14. § (13) bekezdése szerinti, a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott, mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkező mozgáskorlátozott, vagy mozgáskorlátozottat szállító személy járművével a védett és a fokozottan védett övezetbe hozzájárulás nélkül behajthat és ott időtartam-korlátozás nélkül várakozhat, amennyiben az úti célja az övezetben van, vagy az csak a védett övezeten keresztül közelíthető meg.
 • taxi üzemeltetője a be- és kiszálláshoz szükséges ideig (az arra rászoruló kísérő nélküli idős, vagy beteg személyek esetén a lakásba kísérés idejére legfeljebb 10 percre).
 • tehertaxi, a rakodáshoz szükséges – legfeljebb 1 óra – időtartamra.