KÖZMŰ ÉS VÍZRENDEZÉSI TEVÉKENYSÉG

A közmű- és vízrendezési szakág feladata Pécs város területén a vízrendezési és vízkárelhárítási feladatkör ellátása. A BIOKOM Nonprofit Kft. a közterületi, Pécs Megye Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő csapadékvíz-elvezető rendszer karbantartási feladatait látja el. Ennek keretében Pécs városi csapadékvíz-elvezető rendszerének, 13 vízgyűjtő területről lefolyó csapadékvíz elvezetését szolgáló ~ 116 km hosszú felszíni vízfolyásnak, ~ 80 km hosszú nyílt árokszakasznak, ~ 300 km hosszú zárt csapadékcsatornának kezelését, fenntartását végzi. Emellett társaságunk üzemeltet 22 db nyílttéri városi szökőkutat és 6 db csobogót, illetve 33 db ivókutat.

A város fő vízgyűjtője a Pécsi-víz, míg a Keleti településrészek vonatkozásában a Vasas-Belvárdi vízfolyás.  A Pécsi-víz 51,632 km hosszú, melyből a város belterületére a vízfolyás felső 12,6 km szakasza esik. A vízgyűjtő terület városi szakaszra eső nagysága 140 km2. A Pécsi–víz városi szakasza a BIOKOM Nonprofit Kft., illetve a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság kezelésében áll. A Vasas-Belvárdi vízfolyás 25,6 km hosszú, melyből a város területére a vízfolyás felső 4,6 km szakasza esik. A vízgyűjtő terület városi szakaszra eső nagysága 55 km2.

Feladatköreink:

  1. Felszíni vízfolyások és nyílt árkok karbantartása
  2. Zárt csapadékcsatornák fenntartása
  3. Tavak üzemeltetése (Malomvölgyi I.és II. tározó, az Égervölgyi-tározó és a Balokány tó)
  4. Szökőkutak üzemeltetése, csobogók, ivókutak üzemeltetése
  5. Közműveken végzett műszaki ellenőrzés, közmű- és vízrendezési szakfelügyelet biztosítása kivitelezés során
  6. Tervegyeztetési nyilatkozatok, csapadékvíz kezelési hozzájárulások kiadása építési engedélyekhez, használatbavételi eljáráshoz