HULLADÉKLERAKÓK

Kökény RHK

A kökényi válogatóműben évi 30 ezer tonna szelektíven gyűjtött hulladékot (papír, műanyag, fém) ipari előkészítését végzik. A bekerülő hulladékot az ipar igényeinek megfelelően különböző frakciókra válogatják, majd a fajtiszta anyagokból bálákat készítenek. A válogatómű végterméke a bála, amely értékesítésre, és ezáltal újrahasznosításra kerül. A hulladék válogatása jelentős kézimunkát igényel, így a térségben elsősorban a könnyű fizikai munkát vállalók számára kínálhat munkaalkalmat.

A vegyesen gyűjtött maradék hulladékot a kökényi központban (150 ezer t/év) mechanikai-biológiai kezeléssel továbbosztályozzák. Első lépésben mechanikai kezeléssel szétválasztják a bomló szerves frakciót és a „könnyű frakciót”, amelyből mágneses és örvényáramú szeparátorral kiválasztják a fémeket. A maradék könnyű frakció további kezelés nélkül lerakható, vagy tüzelési alapanyagként (a befogadónak további mechanikai előkészítést kell végezni) erőműi és cementgyári együttégetésre átadható. A bomló szerves hulladékok lerakótól való eltérítését a szerves hulladék stabilizálásával (75 ezer t/év) biztosítják. A stabilizálás után a stabilátot rostálják, a könnyű részeket és a fémet leválasztják, a megtisztított stabilátot rekultivációhoz felhasználják, vagy lerakón helyezik el.

A nemhasznosítható hulladékok lerakására hulladéklerakó létesül Kökényben 850 ezer m3 kapacitással, amely 2020-ig fogadja Pécs és térsége hulladékát.

A projekten belül Kökényben évi 9 750 tonna zöldhulladék befogadására alkalmas komposztáló került kialakításra.

A Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központ létesítményei:

  • 1 db 850.000 m3 kapacitású hulladéklerakó
  • 1 db 9750 t/év kapacitású zöldhulladék komposztáló
  • 1 db 30.000 t/év kapacitású válogatómű
  • 1 db 150.000 t/év kapacitású másodtüzelő-anyag előállítására alkalmas Mechanikai Biológiai Hulladékkezelő

 

Kökény hulladéklerakó II/A ütem

A BIOKOM Nonprofit Kft. által üzemeltetett, a Pécstől délre található Kökényi hulladéklerakó 2010. év folyamán nagyrészt betelt, ezért azóta csökkentett kapacitással működik tovább. A mind a magyar, mind az Európai Uniós előírásoknak megfelelő műszaki védelemmel rendelkező hulladéklerakó II./A üteme 1998-tól fogadta a pécsi és Pécs környéki lakossági-ipari kommunális hulladékot. A korszerű hulladéklerakó tervezett időtartama 10 év volt, amelyet több évvel sikerült meghosszabbítani, köszönhetően az egyre nagyobb mértékű szelektív hulladékgyűjtésnek és a lerakó megfelelő műveléséből eredő konszolidációjának. 2010. október 18-a óta a rendszeres hulladékszállítás a görcsönyi hulladéklerakóba, illetve a Pécs-Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központba történik.

Görcsöny

A lerakót a BIOKOM Nonprofit Kft. és a Dél-Kom Nonprofit Kft. közösen üzemelteti. A hulladéklerakó telepre beérkező hulladékszállító járművek beléptetése és ürítésre történő továbbirányítása a mérlegháznál történik. A mérlegkezelő a számítógépen, nyilvántartásban rögzíti a hulladék termelőjének és a hulladék beszállítójának adatait, az ártalmatlanításra átadni kívánt hulladék azonosító kód szerinte besorolását, mennyiségét, a hulladék átadás időpontját, a beszállító jármű adatait, stb.

A hulladék befogadását követően a hulladék termelőjének címzett, az átvételt igazoló elismervény és mérlegjegy kiadása történik meg. A Pécs-Kökényi Regionális Hulladékkezelő mechanikai- biológiai előkezelő valamint a lerakó II/B ütemének elkészültéig a görcsönyi hulladéklerakó fogadta a Pécs és vonzáskörzetének hulladékait, a környék hulladékait valamint a megye déli településeinek és vonzáskörzeteinek hulladékait is. A Pécs-kökényi Regionális Hulladékkezelő Központ 2014.05.28-án kezdte meg az egységes környezethasználati engedélyben előírt 6 hónapos próbaüzemét. A próbaüzem alatt a beszállításra kerülő hulladékokat fokozatosan irányítottuk át a görcsönyi telephelyről. Abban az évben a Pécs-Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központ karbantartási illetve üzemszüneti időszakában ez a lerakó fogadta Pécs és környező települések kommunális hulladékát, a többi napokon jellemzően az ipari beszállítókat fogadta.

A hulladéklerakó I. és II. ütemébe 100.000 m³+ 100.000 m³hulladékot lehetett elhelyezni az IPPC engedély alapján, mely 2012-ben módosításra került, így az új engedély már 435.335 m3 hulladék lerakásos ártalmatlanítására ad engedélyt a görcsönyi telepen. Ugyanekkor a szigetelt medencék dombépítése történt, mindösszesen 22.018 tonna hulladékot szállítottak be lerakásos ártalmatlanításra. 2014-től az IPPC engedélyünk módosításával lehetőségünk nyílt a telephelyen inert hulladék hasznosításra történő átvételére, melyet a depótesten kialakított út építésére és javítására valamint takarásra tudtunk felhasználni, így 2015-ben a belső utak építésére, karbantartására és a technológiához ~ 2.452 tonna inert hulladékot fogadtunk be hasznosításra.