Visszaélés-bejelentő rendszer

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a BIOKOM Nonprofit Kft. visszaélés-bejelentő rendszert működtet, összhangban a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (továbbiakban: Bejelentővédelmi törvény), valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Korm.rendelet rendelkezéseivel.

A visszaélés-bejelentő rendszer lehetővé teszi, hogy – a csatolt Tájékoztató 3. pontjában felsorolt jogosultak – bejelentést tegyenek az általuk tapasztalt esetleges szervezeti integritást sértő, jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információval kapcsolatban.

A belső visszaélés-bejelentő rendszerben tett bejelentések kivizsgálásának eljárásrendje itt olvasható: 

Tájékoztató a belső visszaélés-bejelentési rendszerben tett bejelentések kivizsgálásának rendjéről_doc

A bejelentési rendszerrel kapcsolatos adatkezelési tájékoztatót a következő fájl tartalmazza:

Visszaélés bejelentés adatkezelési tájékoztató

A bejelentés módjai:

Írásbeli úton:

  • Postai úton a Társaság székhelyére és az eljárásrendben meghatározott megfelelési vezetőhöz „saját kezű felbontásra” megjelöléssel címezve.
  • Az alábbi elektronikus űrlap kitöltésével
  • elektronikus levél formájában a bejelentések@biokom.hu e-mail címen

Szóbeli úton:

  • Személyesen az eljárásrendben foglaltak szerint.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy az elektronikus űrlap kitöltésével megtett írásbeli bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha a bejelentést tevő személy személyazonossága a bejelentés körében rendelkezésre bocsátott információk alapján nem állapítható meg továbbá amennyiben a bejelentés ugyanazon Bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú!

A bejelentési rendszernek nem képezik tárgyát a BIOKOM Nonprofit Kft. szolgáltatásaival kapcsolatos panaszok bejelentése. Az ilyen tárgyú panaszok bejelentésére és kezelésére vonatkozóan további információ a https://biokom.hu/adatvedelem-es-panaszkezeles oldalon érhető el.

Tapasztalt visszaélés leírása.