Városüzemeltetési feladatok

1. Közút- és fogalomtechnikai feladatok

a.) Út- hídkarbantartás, közútkezelés

• Úttest, úttartozék javítás
• Járda-karbantartás
• Kataszterek kezelése, úttervezés
• Műtárgykarbantartás
• Jelzőtáblák karbantartása
• Forgalomirányító berendezések karbantartása
• Burkolatjelek karbantartása
• Közlekedés biztonsági eszközök karbantartása
• Forgalomszámlálás
• Utcanévtáblák-karbantartása
• Közutak forgalmi rendjének előkészítése, kialakítása és ellenőrzése
• Közutak nem közlekedés célú igénybevételével kapcsolatos feladatok, (burkolatbontások engedélyezése)
• Szakfelügyeleti szolgáltatás

b.) Közmű – és vízrendezési feladatok

• Vízrendezés, vízkárelhárítás
• Felszíni vízfolyások és nyílt árkok gondozása
• Zárt csapadékcsatornák gondozása
• Szökőkutak, csobogók, ivókutak, illemhelyek üzemeltetése
• Tavak gondozása
• Nyilvántartott ásott kutak, források, ivóvíz tartályok és közkifolyók
• Viziközmű hálózat műszaki ellenőrzése
• Közvilágítás aktív eleminek, valamint Önkormányzati területen létesített, az Önkormányzat tulajdonában levő passzív hálózat karbantartása, továbbá az Önkormányzat közvilágítási, fogyasztási adatainak számítógépes programba való feltöltése és karbantartása és az önkormányzati fogyasztási helyek és áramszámláinak ellenőrzése
• Kezelői hozzájárulások kiadása, tervegyeztetési szolgáltatás,
• Közmű adatszolgáltatás
• Szakfelügyelet szolgáltatás

2. Zöld – és közterület gondozási feladatok

a.) Üzemtervezett erdők és fásítások gondozása

Parkerdők üzemeletetése(Mecseki Parkerdő, Malomvölgyi Parkerdő)
• Helyi jelentőségű természetvédelmi területek gondozása (a 23/2011.(V.31) önkormányzati rendelet szerint)

b.) Zöldterület gondozás

• Gyep fenntartása,
• Külterjes területek gondozása, parlagfű mentesítés
• Faápolás
• Cserjemetszés, sövények gondozása
• Őszi lomb gyűjtése
• Virágosítás
• Növényvédelem

b.) Közterület- fenntartás

• Játszóterek üzemeltetése
• Közterületi bútorok karbantartása
• Locsolóhálózat működtetése
• Szobrok, művészi alkotások gondozása
• Zászlózás
• Ünnepek, rendezvények

c.) Köztisztaság

• Járdák, parkok, buszmegállók, szegélyek, parkolók takarítása
• Közutak gépi takarítása
• Illegális hulladéklerakók megszüntetése
• Illemhelyek üzemeltetése
• Közterületek veszélyes hulladéktól való mentesítése

d.) Hó- és síkosság-mentesítés

• Járdák, parkok, buszmegállók, szegélyek, parkolók mentesítése
• Közutak gépi mentesítése

e.) Kártevő elleni védekezés

• Rágcsálógyérítés
• Szúnyogirtás

f.) Parkerdő-gondozás

• Erdősítések, erdőtelepítések ápolása
• Erdőgazdálkodási – fahasználat, erdőművelés – feladatok
• Parkerdő fenntartása, karbantartási és üzemeltetési feladatok

g.) Forgalomcsillapított övezetek ellenőrzése, üzemeltetése, behajtási engedélyek kiadása

h.) Közterület hasznosításával kapcsolatos feladatok, tervegyeztetések, használati megállapodások, kezelői hozzájárulások kiadása

i.) Parkolók üzemeltetése

3. Közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetése