Vállalati politika

A MINŐSÉGRE, KÖRNYEZETRE-ÉS INFORMÁCIÓBIZTONSÁGRA VONATKOZÓAN 
 
 
A BIOKOM Nonprofit Kft. komplex hulladékgazdálkodással és városüzemeltetési feladatok ellátásával foglalkozó vállalkozás. Tevékenységeink elsősorban közegészségügyi, környezetvédelmi, városüzemeltetési és fejlesztési igények kielégítésére irányulnak.

 

Küldetésünk

Környezettudatos tevékenységünkkel elősegíteni a környezeti állapotok javulását és a fenntartható fejlődés elveinek érvényesülését. A dél-dunántúli régió hulladékkezelési közszolgáltatójaként a legfontosabb értékeinknek a környezet tiszteletét és annak megóvását, a minőség iránti elkötelezettséget valljuk. Városüzemeltetés tekintetében az itt élők jó közérzete és kényelme érdekében végezzük tevékenységünket – egy barátságos, tiszta, rendezett, jól lakható, vonzó városért dolgozunk.

E célok elérése érdekében az alábbiakra köteleztük el magunkat:

– A minőség a környezet-és az információk védelme iránti elkötelezettség a vezetés minden szintjének feladata és felelőssége
– Biztosítjuk, hogy minden dolgozó megismerje társaságunk vállalati politikáját, az integrált irányítási rendszerünk céljait, felépítését, megvalósításának módszereit
– Vezetőségünk a lehetőségekhez mérten a működéshez szükséges erőforrásokat biztosítja, annak érdekében, hogy integrált irányítási rendszerünket hatékonyan működtethessük és továbbfejlesszük, valamint ügyfeleink igényeit megfelelően és gazdaságosan teljesíthessük
– Tevékenységeink, folyamataink színvonalának állandó javítására, folyamatos fejlesztésére törekszünk, különös gondot fordítva a minőségi, a környezetvédelmi és információbiztonsági szempontokra, hogy megfeleljenek az ügyfelek elvárásainak, a jogszabályi, valamint minőségügy oldaláról az MSZ EN ISO 9001:2009, a környezetvédelem oldaláról az MSZ EN ISO 14001:2005, az információbiztonság oldaláról az MSZ ISO/IEC 27001:2014 szabványokban meghatározott követelményeknek
– Kiemelt jelentőségű számunkra, ezért gondoskodunk az ügyfeleink adatainak, adatbázisainak bizalmasságának biztosításáról a szolgáltatási tevékenységek ellátása terén
– Gondoskodunk a műszaki és üzleti dokumentációk információbiztonságáról
– Társaságunk az elvárt információbiztonsági szint folyamatos biztosítása érdekében rendszeresen felülvizsgálja a védendő információs / informatikai vagyonát és azok fenyegetettségét, értékeli azok biztonsági kockázatait, és ennek megfelelően aktualizálja az információvédelmi előírásait és eljárásait
– Folyamatosan fejlesztjük, javítjuk és ellenőrizzük integrált irányítási rendszerünk eredményességét, környezeti teljesítményünket
– Tevékenységünket a vonatkozó törvényekkel, jogi szabályozásokkal összhangban végezzük. Abban az esetben is a környezetért felelős módon dolgozunk, ha nincs hatósági szabályozás.
– Társaságunk ügyfeleivel, beszállítóival, alvállalkozóival és a hatósági szervezetekkel hosszú távú kapcsolatok kialakítására törekszünk. Együttműködünk velük céljaink elérése érdekében.
– Új tevékenységeink bevezetésénél, a meglévők korszerűsítésénél, valamint szolgáltatásunk fejlesztése során figyelembe vesszük az ügyfelek igényeit, az integrált irányítási rendszerhez kapcsolódó szempontokat.
– Partnereink igényeinek lehető legjobb kielégítése és a vevőkör szélesítése érdekében tevékenységeinket, munkakörnyezetünket, eszközállományunkat folyamatosan bővítjük, korszerűsítjük.
– Beszállítóink felé kialakítjuk elvárásainkat, és kiválasztásuknál arra törekszünk, hogy azoknak megfeleljenek
– Törekszünk a környezeti hatások, káros emissziók folyamatos csökkentésére, a szennyezőanyag kibocsátás megelőzésére, a keletkező veszélyes hulladékok mennyiségének minimalizálására, valamint az anyag- és energia-felhasználás hatékonyságának javítására
– Munkatársaink folyamatos képzésével, ösztönzésével biztosítjuk az integrált irányítási rendszer iránti elkötelezettséget, valamint környezetszemléletű társasági arculat kialakítását
– Közreműködünk a társadalmi és a hatósági szervezetek munkájában a környezetvédelmi problémákra való megoldások keresésében
– Vállalati politikánk konkrét programjáról és eredményeiről folyamatosan tájékoztatjuk a nyilvánosságot és az illetékes hatóságokat

A BIOKOM Nonprofit Kft. vezetősége a társaság működtetésének minden területén a minőség- és környezettudatos szemléletet, valamint az információk kockázatarányos védelmét, és az érdekelt felek elvárásainak való megfelelést meghatározó elemként kezeli.

A minőség a környezetvédelem-és az információbiztonság iránti elkötelezettség áthatja szervezetünket, vezetőink és munkatársaink felelősséget vállalnak mindennapi munkájukért.

Pécs, 2014. október 31.

Dr. Kiss Tibor
ügyvezető igazgató