A Szaturnusz utcai kutyafuttatóval kapcsolatos kérdések és válaszok

Nemrég felkértük a lakosságot, hogy az általunk felvázolt rendezési tervet véleményezzék, hozzászólásaikkal segítsék a kutyafuttató átalakítását érintő változásokat.

A tervezés eddigi állomásai:

2018.02.14. Lakossági fórum a kutyafuttató területét érintő ügyekről a helyszínen

2018.02.28. A fásítás első terve felkerül az internetes média felületekre

2018.03.20. A fásítás beérkezett vélemények alapján készült tervmódosítása felkerül az internetes médiafelületekre

A közzétett tervre érkezett hozzászólások, kérdések, és válaszok:

Kérdés, jelzés: Ebek szájába potenciálisan bekerülő termésüket hullató fák kihagyását/cseréjét kérték.

Válasz: A vadalma és feketedió fákat a futtató területéről kivettük.

Kérdés, jelzés: A kutyafuttató észak-keleti, Derék-réti utca felőli része nagyon vizenyős, általában ott megáll a csapadékvíz, ezért oda nagyobb vízigényű, a magasabb talajvizet jobban bíró növényeket javasoltak.

Válasz: A terület ezen részére kocsányos tölgyet, keskeny levelű-, vagy magyar kőrist, vénic szilt terveztünk legnagyobb számban, melyek a keménylombos ártéri ligeterdeink jellemző fajai.

Kérdés, jelzés: Túl sok a tervezett fa a területen, az egyik császárfa csoportot a futtatón kívül a Pagoda és a Visnya Ernő utca közötti területre lehetne ültetni.

Válasz: A futtató területére telepítendő fák számát kb. 40%-kal csökkentettük, továbbá a három császárfacsoport egyikét a fentebb javasolt területre helyeztük el.

Kérdés, jelzés: A tervezett darabszám és a fák sűrűsége azért is aggályos, mert a kutyák a gazdák körül, az ösvények közelében kergetőznek, általában teljes sebességgel rohannak, és egy sűrűn fával beültetett terület ehhez nem elég biztonságos.

 

Válasz: A terület közepére benyúló facsoportokat megszüntettük, ott jelentős felületet hagytunk szabadon a nagyobb távolságokat futó ebek számára.

Kérdés, jelzés: A majdani fűnyírás és a lehullott lomb eltakarításának nehézségeit pedig gondolom Önök is felmérik.

Válasz: A fűnyírási nehézségeket természetesen faültetéssel nem igazán lehet orvosolni, rövidtávon különösen nem változik semmi, ám később a fák árnyékoló hatása lévén azok alatt kisebb fűnövekedés várható, ellenben nyáron kevésbé jellemző a fű kiégése. A fák lombjának hullása természetesen szintén jelent majd gondot, amit szükség szerint az őszi-téli szezonba meg fogunk oldani. (A faállományok alatt felhalmozódó lombnak jelentős szerepe volna a talaj szerkezetének javításában, a tápanyag visszapótlásában. Más országokban nem elhordják a fásított területekről a lombot, hanem ott inkább felhalmozzák, ezzel a talaj tápanyagtartalmát, és a fák növekedési iramát javítják.)

Kérdés, jelzés: Magam részéről nagyon támogatom az ösvények melletti árnyékoló fasávot, de ezen felül inkább elszórt, ligetes jellegű faültetést preferálnék. Nem gondolnám, hogy a kutyafuttató használói örülnének egy új erdőnek.

Válasz: A darabszámok csökkentésével a fák sűrűsége is csökkent. Emellett a fák sűrűbb állományait olyan helyekre terveztük, melyek kisebb intenzitással használtak a futtatón, nagyrészt a terület kerületére. A fák tőtávolsága 6-8 méter a tervek szerint, ami azért jól átlátható, könnyen bejárható.

Kérdés, jelzés: Kérem, fokozottan figyeljenek arra, hogy ne ültessenek a kutyák egészségére ártalmas növényeket a futtatóra és a környékére.

Válasz: Az ültetett növények nem szúrnak, nem mérgezőek, nincs tudomásunk olyan tulajdonságukról, mely ártana az ebeknek.

Kérdés, jelzés: Kérem arra is figyeljenek az ültetéskor, hogy a tövétől ágas fafajták (pl. kislevelű hárs) ne akadályozzák a közlekedést, azokat az ösvénytől távolabb helyezzék el, hogy majd ha megnőnek több méter területűre, akkor is elférjünk mellettük.

Válasz: A legtöbb fa képes tősarjakat fejleszteni negatív hatások következtében. A hársra valóban jellemző, hogy törzsét, gyökérnyakát ért sérülések esetén hajlamos sarjak növesztésére. De emiatt nem hagynánk ki a szortimentből, hiszen számos jó tulajdonsága is van. Az ültetés során a fatányért, karókat, és a törzsek védelmét szolgáló csöveket igyekszünk úgy kialakítani, hogy ilyen sérülések ne forduljanak elő.

Kérdés, jelzés: A faültetés során lesz olyan időszak, amikor nem használhatjuk a kutyafuttatót? Ugye erről időben tájékoztatni fogják a kutyásokat?

Válasz: Ilyen időszak nem várható, sőt, szeretnénk, ha minél többen lennének a területen a munkálatok idején.

Kérdés, jelzés: A kutyafuttató területén kívül el lehetne még helyezni a nyugati oldalon a Kenderföld,ill. Kisréti utca és a futtató kerítése közti területen. Így a kutyások és kutyátlanok is jutnak árnyékhoz, ligethez, szabad helyhez, stb.

Válasz: Az épültekhez közelebb fákat most nem ültetnénk tekintettel arra, hogy erre vonatkozó kérést nem kaptunk, ill. a Malomvölgyi út és a többi kis utca területén éppen a fák épülethez való túlzott közelsége jelent problémát. Természetesen meg lehet találni a közép utat, de az egy másik akció része lesz majd.

Kérdés, jelzés: A Szaturnusz utcai kutyafuttató lehet majd a „Kertváros tüdeje”! A környékbeliek büszkék lehetnek…”, de akkor, mikor látszólag bőven van még szabad zöldterület a közelben, illetve Kertvárosban, ahol a fák nem zavarnák a lakókat (pl. az általam javasolt területek közül a Szaturnusz u.-508. iskola közötti rész, akár a Rózsadomb alja vagy a Maléter Pál út végig, illetve biztosan ezeken kívül is akadhat még megfelelő), miért a város egyetlen igazán élhető, jól használható méretű, bekerített kutyafuttatóját kellene e célra teljesen átalakítani? Nem lehetne-e a fák egy részét a futtatón belül, egy részét pedig azon kívül elhelyezni?

Válasz: A kutyafuttató elsődleges funkciója továbbra is a kutyafuttatás lesz. A fásítás az itt szabadidőt töltők, ill. a környéken élők számára szeretne szebb, élhetőbb környezetet biztosítani. A felsorolt területek fásítása sok tényezőtől függ, ezek könnyű beültethetősége sok esetben valóban csak látszólagos például egyéb tervezett hasznosítás, vagy a területen húzódó közművek miatt.

Kérdés, jelzés: Szeretném kérdezni, hogy a fák öntözése hogyan fog történni?

Válasz: A fák számára alapvetően szükséges öntözést a BIOKOM Nonprofit Kft. az üzemeltetési tevékenységei során biztosítja. Amennyiben a futtatót használó közösség, vagy a környéken élők további vízmennyiséget juttatnak a növényeknek, azt azok biztosan meg fogják hálálni.

Kérdés, jelzés: Szerintem a futtató teljesen jó így ahogy van, 100, főleg nem 300 fa nélkül is. Aki árnyékot akar nyáron elmegy a Mecsekre, vagy nem kutyázik. Így belátható a terület, és azok a kutyák is együtt bent lehetnek, akik nem annyira kedvelik egymást. Van, hogy 4-5 kutyafalka rohangál önfeledten a területen minden konfliktus nélkül.

Válasz: Olyan terveket szeretnénk készíteni, amely mindenki számára előnyös. A 4,5 ha-os területen kell, hogy hely legyen növények számára is, melyek minden bizonnyal javítani fogják a környezet minőségét. Ez pedig nem csak a kutyatartók, de a környéken élők érdeke is. A növények számát, sűrűségét tekintve szeretnénk megtalálni azt a szintet, ami mindenki számára elfogadható, de a legtöbbek számára kívánatos is.

Kérdés, jelzés: Véleményünk szerint, ha ez a famennyiség jobban szétszóródna, és nem csak a kutyafuttatóra összpontosulna, ugyanúgy tudna érvényesülni az az elgondolás, hogy a tér Kertváros tüdejévé váljon, mégis a kutyások, kutyák mozgásterét kevésbé korlátozná. Javaslatunk, hogy a régi „Pagoda” alá, Simonyi Károly szakiskola – futtató közé eső részt, ill. a templom-szociális otthon – futtató közötti területet is érintse az ültetés. Ez meglátásunk szerint a lakóházaktól kellő távolságra esne, a lakások jelenlegi fényviszonyait nem zavarná.

Válasz: Több jelzés érkezett a fák számának csökkentése érdekében. A BIOKOM Nonprofit Kft. honlapján található újabb terv verzió mintegy 200 fával csökkentett darabszámot tartalmaz, a kutyafuttatón elhelyezendő növények mennyisége pedig mintegy 40 %-kal csökkent.

Kérdés, jelzés: Lesz- e a területen vízvételi lehetőség, ami megoldja a növények rendszeres öntözését?

Válasz: A lakossági fórumon jelezett vízvételi hely felderítése még hátra van. Új vízvételi hely kialakítását nem tervezzük a területen.

Kérdés, jelzés: Lesz- e szükség rendszeres növényvédelemre, permetezésre?

Válasz: Nem, nincsenek olyan növényfajok betervezve, amelyeket a közterületeken permetezi szoktak. Emellett hosszú távon megtörténhet, hogy olyan kórokozó, vagy kártevő jelentkezik, amelyet most nem ismerünk, de az ellene való védekezést meg kell majd oldanunk.

Kérdés, jelzés: A parlagfű évek óta komoly problémát jelent a futtatón. A telepített növények magas száma, fogja- e akadályozni a fák közötti rendszeres fűnyírást és parlagfű irtást?

Válasz: Nem, a fák száma nem befolyásolja semmilyen módon a területre tervezett kaszálási körök számát.

Kérdés, jelzés: A telepítendő növények között van- e esetleg olyan fajta, aminek lehulló termése gondot jelenthet a kutyák és gyerekek egészségére?

 

Válasz: Nincsen ilyen.

Kérdés, jelzés: A növények rendszeres karbantartását és metszését a BIOKOM szakemberei fogják elvégezni?

 

Válasz: Igen, a faállomány gondozása a város többi közterületi zöldfelületeinek üzemeltetési feladati közé integrálódik.

 

Nemrég felkértük a lakosságot, hogy az általunk felvázolt rendezési tervet véleményezzék, hozzászólásaikkal segítsék a kutyafuttató átalakítását érintő változásokat.

A tervezés eddigi állomásai:

2018.02.14. Lakossági fórum a kutyafuttató területét érintő ügyekről a helyszínen

2018.02.28. A fásítás első terve felkerül az internetes média felületekre

2018.03.20. A fásítás beérkezett vélemények alapján készült tervmódosítása felkerül az internetes médiafelületekre

A közzétett tervre érkezett hozzászólások, kérdések, és válaszok:

Kérdés, jelzés: Ebek szájába potenciálisan bekerülő termésüket hullató fák kihagyását/cseréjét kérték.

Válasz: A vadalma és feketedió fákat a futtató területéről kivettük.

Kérdés, jelzés: A kutyafuttató észak-keleti, Derék-réti utca felőli része nagyon vizenyős, általában ott megáll a csapadékvíz, ezért oda nagyobb vízigényű, a magasabb talajvizet jobban bíró növényeket javasoltak.

Válasz: A terület ezen részére kocsányos tölgyet, keskeny levelű-, vagy magyar kőrist, vénic szilt terveztünk legnagyobb számban, melyek a keménylombos ártéri ligeterdeink jellemző fajai.

Kérdés, jelzés: Túl sok a tervezett fa a területen, az egyik császárfa csoportot a futtatón kívül a Pagoda és a Visnya Ernő utca közötti területre lehetne ültetni.

Válasz: A futtató területére telepítendő fák számát kb. 40%-kal csökkentettük, továbbá a három császárfacsoport egyikét a fentebb javasolt területre helyeztük el.

Kérdés, jelzés: A tervezett darabszám és a fák sűrűsége azért is aggályos, mert a kutyák a gazdák körül, az ösvények közelében kergetőznek, általában teljes sebességgel rohannak, és egy sűrűn fával beültetett terület ehhez nem elég biztonságos.

 

Válasz: A terület közepére benyúló facsoportokat megszüntettük, ott jelentős felületet hagytunk szabadon a nagyobb távolságokat futó ebek számára.

Kérdés, jelzés: A majdani fűnyírás és a lehullott lomb eltakarításának nehézségeit pedig gondolom Önök is felmérik.

Válasz: A fűnyírási nehézségeket természetesen faültetéssel nem igazán lehet orvosolni, rövidtávon különösen nem változik semmi, ám később a fák árnyékoló hatása lévén azok alatt kisebb fűnövekedés várható, ellenben nyáron kevésbé jellemző a fű kiégése. A fák lombjának hullása természetesen szintén jelent majd gondot, amit szükség szerint az őszi-téli szezonba meg fogunk oldani. (A faállományok alatt felhalmozódó lombnak jelentős szerepe volna a talaj szerkezetének javításában, a tápanyag visszapótlásában. Más országokban nem elhordják a fásított területekről a lombot, hanem ott inkább felhalmozzák, ezzel a talaj tápanyagtartalmát, és a fák növekedési iramát javítják.)

Kérdés, jelzés: Magam részéről nagyon támogatom az ösvények melletti árnyékoló fasávot, de ezen felül inkább elszórt, ligetes jellegű faültetést preferálnék. Nem gondolnám, hogy a kutyafuttató használói örülnének egy új erdőnek.

Válasz: A darabszámok csökkentésével a fák sűrűsége is csökkent. Emellett a fák sűrűbb állományait olyan helyekre terveztük, melyek kisebb intenzitással használtak a futtatón, nagyrészt a terület kerületére. A fák tőtávolsága 6-8 méter a tervek szerint, ami azért jól átlátható, könnyen bejárható.

Kérdés, jelzés: Kérem, fokozottan figyeljenek arra, hogy ne ültessenek a kutyák egészségére ártalmas növényeket a futtatóra és a környékére.

Válasz: Az ültetett növények nem szúrnak, nem mérgezőek, nincs tudomásunk olyan tulajdonságukról, mely ártana az ebeknek.

Kérdés, jelzés: Kérem arra is figyeljenek az ültetéskor, hogy a tövétől ágas fafajták (pl. kislevelű hárs) ne akadályozzák a közlekedést, azokat az ösvénytől távolabb helyezzék el, hogy majd ha megnőnek több méter területűre, akkor is elférjünk mellettük.

Válasz: A legtöbb fa képes tősarjakat fejleszteni negatív hatások következtében. A hársra valóban jellemző, hogy törzsét, gyökérnyakát ért sérülések esetén hajlamos sarjak növesztésére. De emiatt nem hagynánk ki a szortimentből, hiszen számos jó tulajdonsága is van. Az ültetés során a fatányért, karókat, és a törzsek védelmét szolgáló csöveket igyekszünk úgy kialakítani, hogy ilyen sérülések ne forduljanak elő.

Kérdés, jelzés: A faültetés során lesz olyan időszak, amikor nem használhatjuk a kutyafuttatót? Ugye erről időben tájékoztatni fogják a kutyásokat?

Válasz: Ilyen időszak nem várható, sőt, szeretnénk, ha minél többen lennének a területen a munkálatok idején.

Kérdés, jelzés: A kutyafuttató területén kívül el lehetne még helyezni a nyugati oldalon a Kenderföld,ill. Kisréti utca és a futtató kerítése közti területen. Így a kutyások és kutyátlanok is jutnak árnyékhoz, ligethez, szabad helyhez, stb.

Válasz: Az épültekhez közelebb fákat most nem ültetnénk tekintettel arra, hogy erre vonatkozó kérést nem kaptunk, ill. a Malomvölgyi út és a többi kis utca területén éppen a fák épülethez való túlzott közelsége jelent problémát. Természetesen meg lehet találni a közép utat, de az egy másik akció része lesz majd.

Kérdés, jelzés: A Szaturnusz utcai kutyafuttató lehet majd a „Kertváros tüdeje”! A környékbeliek büszkék lehetnek…”, de akkor, mikor látszólag bőven van még szabad zöldterület a közelben, illetve Kertvárosban, ahol a fák nem zavarnák a lakókat (pl. az általam javasolt területek közül a Szaturnusz u.-508. iskola közötti rész, akár a Rózsadomb alja vagy a Maléter Pál út végig, illetve biztosan ezeken kívül is akadhat még megfelelő), miért a város egyetlen igazán élhető, jól használható méretű, bekerített kutyafuttatóját kellene e célra teljesen átalakítani? Nem lehetne-e a fák egy részét a futtatón belül, egy részét pedig azon kívül elhelyezni?

Válasz: A kutyafuttató elsődleges funkciója továbbra is a kutyafuttatás lesz. A fásítás az itt szabadidőt töltők, ill. a környéken élők számára szeretne szebb, élhetőbb környezetet biztosítani. A felsorolt területek fásítása sok tényezőtől függ, ezek könnyű beültethetősége sok esetben valóban csak látszólagos például egyéb tervezett hasznosítás, vagy a területen húzódó közművek miatt.

Kérdés, jelzés: Szeretném kérdezni, hogy a fák öntözése hogyan fog történni?

Válasz: A fák számára alapvetően szükséges öntözést a BIOKOM Nonprofit Kft. az üzemeltetési tevékenységei során biztosítja. Amennyiben a futtatót használó közösség, vagy a környéken élők további vízmennyiséget juttatnak a növényeknek, azt azok biztosan meg fogják hálálni.

Kérdés, jelzés: Szerintem a futtató teljesen jó így ahogy van, 100, főleg nem 300 fa nélkül is. Aki árnyékot akar nyáron elmegy a Mecsekre, vagy nem kutyázik. Így belátható a terület, és azok a kutyák is együtt bent lehetnek, akik nem annyira kedvelik egymást. Van, hogy 4-5 kutyafalka rohangál önfeledten a területen minden konfliktus nélkül.

Válasz: Olyan terveket szeretnénk készíteni, amely mindenki számára előnyös. A 4,5 ha-os területen kell, hogy hely legyen növények számára is, melyek minden bizonnyal javítani fogják a környezet minőségét. Ez pedig nem csak a kutyatartók, de a környéken élők érdeke is. A növények számát, sűrűségét tekintve szeretnénk megtalálni azt a szintet, ami mindenki számára elfogadható, de a legtöbbek számára kívánatos is.

Kérdés, jelzés: Véleményünk szerint, ha ez a famennyiség jobban szétszóródna, és nem csak a kutyafuttatóra összpontosulna, ugyanúgy tudna érvényesülni az az elgondolás, hogy a tér Kertváros tüdejévé váljon, mégis a kutyások, kutyák mozgásterét kevésbé korlátozná. Javaslatunk, hogy a régi „Pagoda” alá, Simonyi Károly szakiskola – futtató közé eső részt, ill. a templom-szociális otthon – futtató közötti területet is érintse az ültetés. Ez meglátásunk szerint a lakóházaktól kellő távolságra esne, a lakások jelenlegi fényviszonyait nem zavarná.

Válasz: Több jelzés érkezett a fák számának csökkentése érdekében. A BIOKOM Nonprofit Kft. honlapján található újabb terv verzió mintegy 200 fával csökkentett darabszámot tartalmaz, a kutyafuttatón elhelyezendő növények mennyisége pedig mintegy 40 %-kal csökkent.

Kérdés, jelzés: Lesz- e a területen vízvételi lehetőség, ami megoldja a növények rendszeres öntözését?

Válasz: A lakossági fórumon jelezett vízvételi hely felderítése még hátra van. Új vízvételi hely kialakítását nem tervezzük a területen.

Kérdés, jelzés: Lesz- e szükség rendszeres növényvédelemre, permetezésre?

Válasz: Nem, nincsenek olyan növényfajok betervezve, amelyeket a közterületeken permetezi szoktak. Emellett hosszú távon megtörténhet, hogy olyan kórokozó, vagy kártevő jelentkezik, amelyet most nem ismerünk, de az ellene való védekezést meg kell majd oldanunk.

Kérdés, jelzés: A parlagfű évek óta komoly problémát jelent a futtatón. A telepített növények magas száma, fogja- e akadályozni a fák közötti rendszeres fűnyírást és parlagfű irtást?

Válasz: Nem, a fák száma nem befolyásolja semmilyen módon a területre tervezett kaszálási körök számát.

Kérdés, jelzés: A telepítendő növények között van- e esetleg olyan fajta, aminek lehulló termése gondot jelenthet a kutyák és gyerekek egészségére?

 

Válasz: Nincsen ilyen.

Kérdés, jelzés: A növények rendszeres karbantartását és metszését a BIOKOM szakemberei fogják elvégezni?

 

Válasz: Igen, a faállomány gondozása a város többi közterületi zöldfelületeinek üzemeltetési feladati közé integrálódik.

További hírek