Közösségi közlekedés szervezése

Közlekedés-szervezés

 

a.) a helyi menetrend szerinti közösségi közlekedési személyszállítás megszervezése és biztosítása a lehető legmagasabb színvonalon az utazási igények és a rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségek
figyelembevételével

b.) javaslattétel a helyi, tömegközlekedési közszolgáltatás tervezési alapparamétereinek, valamint az alapellátás mértékének meghatározására az ellátásért felelős részére

c.) a helyi személyszállítási közszolgáltatások ellátására, helyi személyszállítási közszolgáltatásnak az Önkormányzat közigazgatási határán kívülre történő kiterjesztésére, valamint, a regionális vagy elővárosi személyszállítási közszolgáltatás közös működtetési feltételeinek biztosítása érdekében megállapodás megkötése a közlekedésért felelős miniszterrel, az Önkormányzat előzetes jóváhagyásával

d.) a közszolgáltatási feladatok és az azokkal összefüggő követelmények meghatározása adott területre (területrészre, hálózatra, vonalcsoportra, vonalra vagy járatra), a szolgáltatóval szemben, ennek keretében a közösségi közlekedési hálózat és menetrend meghatározása

e.) a Belső szolgáltató személyszállítási közszolgáltatási szerződés megkötésével történő megbízása, tevékenysége folyamatos figyelemmel kísérése, a szolgáltatások teljesítésének ellenőrzése, a helyi személyszállítási közszolgáltatás közszolgáltatási szerződés szerinti ellentételezése

Bővebb információk a mobilitas.biokom.hu oldalon.