Kedvezményes bérletvásárlás feltételei

A jogosulti és jogosítotti engedély kiadásának feltétele az igényjogosultság igazolása. 43/2021 (XI.22) számú rendelet 28§ alapján:

Lakossági jogosulti/ jogosítotti engedélyek esetén a forgalmi engedély eredeti példányán túl az alábbi okiratok eredeti példányának bemutatásával igazolhatják különösen:

a) személyi igazolvány,
b) lakcímkártya,
c) ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja,
d) a munkavégzés helyét tartalmazó 5 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás,
e) képviselői megbízólevél.

Gazdálkodó szervezetek jogosultságukat a forgalmi engedély bemutatása mellett az alábbi okiratok bemutatásával igazolhatják különösen:

a) cégkivonat, társasági szerződés vagy egyéb alapító okirat,
b) egyéni vállalkozói igazolvány vagy a regisztrációt igazoló okirat,
c) vállalkozási vagy szállítási szerződés.

 

Magánszemélyek jogosultságukat gyermekszállítói engedély esetén a forgalmi engedély eredeti példányán túl az alábbi okiratok együttes bemutatásával igazolhatják különösen:

a) személyi igazolvány,
b) lakcímkártya,
c) gyermek születési anyakönyvi kivonata,
d) gyermek lakcímkártyája,
e) a nevelési intézmény látogatásáról szóló, 5 napnál nem régebbi igazolás eredeti példánya a gyermek oktatási azonosítójának és osztályának vagy csoportjának megjelölésével,
f) közeli hozzátartozói kapcsolatot megalapozó okirat, különösen: hatósági határozat, gyermek nagyszülője esetén a gyermek szülőjének anyakönyvi kivonat másolata,
g) közeli hozzátartozóval közös állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy esetén a közeli hozzátartozó lakcímkártyájának másolata.

Jogosult magánszemély parkolóengedélyének díja

díjzóna féléves díj
(Ft)
éves díj
(Ft)
 
I. díjzóna 3.600 6.600  
II. díjzóna 2.000 3.800  

Jogosult nyugdíjas magánszemély parkolóengedélyének díja

díjzóna éves díj
(Ft)
 
I. díjzóna 2.500  
II. díjzóna 2.500  

Jogosult intézmény, jogosított magánszemély, valamint intézményi dolgozó parkolóengedélyének díja

díjzóna negyedéves díj
(Ft)
féléves díj
(Ft)
éves díj
(Ft)
 
I. díjzóna 19.000 37.000 70.000  
II. díjzóna 7.000 13.500 25.000  

 

Behajtási-várakozási engedély díja

engedély típusa övezet díj összege
(Ft)
időtartam/
típus
   
Eseti behajtási-várakozási engedély 3. melléklet 1.1.-1.4. pont 4.000 nap    
  3. melléklet 1.1.-1.4. pont – házasságkötés esetén 500 óra    
  3. melléklet 1.1.-1.4. pont – jogosult vagy jogosított magánszemélyek által váltható 500 óra    
  3. melléklet 1.5.-1.6., 2.1.-2.4., 2.6., és 3.1. pont 1.200 óra/övezet    
Jogosult magánszemély engedélye    
Korlátozott behajtási-várakozási engedély 3. melléklet 1.1.-1.4. pont 5.000 év/övezet    
    3.200 félév/övezet    
Behajtási-várakozási engedély 3. melléklet 1.1.-1.4. pont 8.400 év/övezet    
    5.300 félév/övezet    
Jogosult nyugdíjas magánszemély engedélye    
Korlátozott behajtási-várakozási engedély 3. melléklet 1.1.-1.4. pont 1.200 év/övezet    
    800 félév/övezet    
Behajtási-várakozási engedély 3. melléklet 1.1.-1.4. pont 2.500 év/övezet    
    1.600 félév/övezet    
A védett övezetben állandó lakóhellyel rendelkező jogosított magánszemély engedélye    
Korlátozott behajtási-várakozási engedély 3. melléklet 1.1.-1.4. pont 12.000 év/övezet    
    7.500 félév/övezet    
Behajtási-várakozási engedély 3. melléklet 1.1.-1.4. pont 20.000 év/övezet    
    12.500 félév/övezet    
A védett övezetben állandó lakóhellyel nem rendelkező jogosított magánszemély engedélye    
Korlátozott behajtási-várakozási engedély 3. melléklet 1.1.-1.4. pont 24.000 év/övezet    
    15.000 félév/övezet    
Behajtási-várakozási engedély 3. melléklet 1.1.-1.4. pont 32.000 év/övezet    
    20.000 félév/övezet    
Jogosult intézmény és
intézményi dolgozó engedélye
   
Korlátozott behajtási-várakozási engedély 3. melléklet 1.1.-1.4. pont 12.000 év/övezet    
    7.500 félév/övezet    
Behajtási-várakozási engedély intézmény és intézményi dolgozó részére 3. melléklet 1.1.-1.4. pont 100.000 év/övezet    
    52.000 félév/övezet    
Áruszállítási engedély    
Rendszeres áruszállítás tehergépjárművel 3. melléklet 1.1.-1.4. pont 12.000 év/övezet  
  3. melléklet 1.5.-1.6. pont; 2.1. pont; 2.3. pont és a Széchenyi tér; 2.4. pont; 2.6. pont; Kossuth tér 10.000 év/övezet  
Rendszeres áruszállítás tehergépjárműtől eltérő járművel 3. melléklet 1.1.-1.4. pont 35.000 év/övezet  
  3. melléklet 1.5.-1.6., 2.1., 2.4., 2.6., Kossuth tér 30.000 év/övezet  
Áruszállítás közterületi rendezvényre 3. melléklet 1.500 alkalom  
Építési és ingatlan fenntartási célú engedély 3. melléklet 5.000 hét/övezet  
  3. melléklet 10.000 hónap/övezet  

Rendszám csere díja 1.200 Ft