Innovációs tevékenységeink

A gazdaságosabb településüzemeltetési megoldások és / vagy környezetvédelmi technológiák kifejlesztése, know-how megszerzése, és az egyre szigorodó jogszabályi követelményeknek való megfelelés, valamint az állandó fejlődésre, megújulásra törekvés érdekében a BIOKOM Nonprofit Kft. K+F programokban is szerepet vállal. Társaság több nemzetközi együttműködés aktív részese:

A RITS-Net Projekt 2013-2014 között valósult meg az Európai Unió INTERREG IV C programjának támogatásával, a fenntartható regionális közlekedési politikák kialakítására, intelligens közlekedési rendszerek regionális bevezetésének elősegítésével.

A 2015 októberében indult „Smart Ground – SMART data collection and inteGRation platform to enhance availability and accessibility of data and infOrmation in the EU territory on SecoNDary Raw Materials” című Horizon2020 projektben a korábban már lerakóban elhelyezett hulladékokból történő másodnyersanyag kinyerés technológiai, környezeti és gazdasági feltételeit vizsgálják.

A 2016 májusában indult „REPAiR – REsource Management in Peri-urban AReas: Going Beyond Urban Metabolism” című Horizon2020 projektben a nyertes konzorcium tagjaként vesz részt a BIOKOM Nonprofit Kft. A hulladékot immáron erőforrásként kezelő projekt a körkörös gazdaság kialakulását mozdítja elő azzal, hogy nyílt forráskódú döntéstámogató platformot alakít ki 6 európai városban, ún. élő laboratórium (living lab) innovációs ökoszisztéma keretei közt. A lényeges anyagáramok felmérése, a hozzájuk kapcsolódó negatív és pozitív hatások számszerűsítése és térbeli lokalizációja, továbbá a döntéshozatalt megkönnyítő indikátor-csoportok kidolgozása alapozza meg a platform létrehozását.

2017-ben indult az INTERREG V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program. A BIOKOM Nonprofit Kft. az eszéki partnerrel és a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Kft.-vel együttműködve részt vesz a 2Regions2Sustain című projekt megvalósításában, melynek célja a jelenlegi hulladékgazdálkodás elemzése a határmenti (Pécs-Eszék) régióban. Útmutató készítése arra vonatkozóan, hogy a Magyar-Horvát rendszereket hogyan fejlesszük tovább, kiemelve az együttműködési lehetőségeket, különös tekintettel a biohulladékra. Ezen felül pedig a Mecsek oldali zöldhulladék komposztálás kiterjeszéséhez 1200db házi-komposztáló beszerezését tervezzük, majd a hulladék összetétel, mennyiség változásának vizsgálatát. A program keretében konferenciák és  workshopok is megrendezésre kerülnek.