Hulladékgazdálkodás

Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program

Zöld Főváros:

„Pécs jelenlegi adottságait figyelembe véve a társadalmi-környezeti optimum elérésére törekszik, amely során a saját erőforrásainak mobilizálásával, a gazdasági és környezetvédelmi fenntarthatóságot figyelembe véve kívánja megszervezni városüzemeltetését. Ennek érdekében a város elhatározta, hogy:

•        A városfejlesztést egy egységes programba integrálja, megerősítve és megsokszorozva a városüzemeltetés és városfejlesztés erőforrás hatékonyabb szolgáltatásainak környezeti előnyeit.
•        Ellenőrzést szerez a korlátozottan rendelkezésre álló természeti erőforrásai felett: vízkészlet, levegőkészlet, a környezetterhelés feldolgozásának kapacitása és a városi metabolizmus anyagáramai.
•        Kialakít egy interfész szervezeti modellt,hogy koordinálja, kontrollálja és előremozdítja a város integrált környezeti fejlesztését.

Pécs mint Európa leendő Zöld Fővárosa kiváló példa az ÖNMEGÚJÍTÁSra,mert nem túl erős gazdasági háttéré ellenére:

•        sikerült egy természeti erőforrás kiaknázásra felépülő várost átalakítania egy fenntartható zöld gazdasággá, mobilizálva a rendelkezésre álló tudásbázist, amelyet konstruktív, a zöld gazdaságot felépítő erővé formált;
•        saját maga által kifejlesztett alacsony költségű megoldásokkal:
– sikerült elvégeznie a szükséges városi környezeti infrastruktúrafejlesztéseket;
– képessé vált alkalmazkodni a klímaváltozás által támasztott kihívásokhoz, illetve kezelni azokat.

A pécsi eredmények például szolgálhatnak minden olyan város és régió átalakításánál, amelyek gazdasága alapvetően a természeti erőforrásaik kiaknázásán alapul, de rá kívánnak lépni a fenntarthatóság, és az önellátó erőforrás gazdálkodás útjára. Ez a vízió és stratégia kiválóan használható a nem túl tehetős, fejlődő városok modernizálásában, ide értve a kelet-európai, kínai, dél-amerikai és afrikai térségeket is.

A pécsi környezeti stratégiák megvalósításához szükséges megfelelő szervezeti rendszer kialakítása során megvizsgálásra kerültek a különböző innovációs lehetőségek, és a közszolgáltatás orientált élőlabor modell került kiválasztásra, mint amelyik legjobban megfelel a szükségleteknek.

Elfogadásra került, hogy ebben a modellben a BIOKOM Nonprofit Kft. fogja koordinálni, és integrált rendszerbe szervezni a teljes városüzemeltetési palettát, annak érdekében, hogy a leghatékonyabb közszolgáltatási rendszer alakuljon ki a városban.

Ezt a koncepciót a város egy világos útiterven keresztül kívánja megvalósítani, amely projekt kezdeményezések sorának megvalósításával a kísérletezésnek is teret enged a hatékonyabb, új megoldások kialakításáért. Ennek érdekében a város célja egy Okos Város Fejlesztési modell kialakítása, amely megfelelő módon összekapcsolja az interfész szervezetet a városüzemeltetéssel és létrehozza azt a visszacsatolási mechanizmust, amely képes a város fejlődését az előre rögzített környezeti célokhoz viszonyítva mérni.”