Fenntarthatóság a városüzemeltetésben: a tisztább városi környezetért is dolgozunk

A fenntarthatósági törekvések átszövik a mai világot, a mindennapi életben ugyanúgy megjelennek, mint az egyes vállalatok, gazdasági társaságok működésében. Városüzemeltetési feladatainak elvégzése során mi is igyekszünk fenntartható megoldásokat alkalmazni, amelyek a köztisztasági és hulladékgazdálkodási tevékenységeinkben is megjelennek.

Pécs évek óta törekszik arra, hogy minél zöldebb várossá váljon. Ez megmutatkozik társaságunk munkájában is, a zöldterület-fenntartás területén ugyanúgy, ahogy például a hulladékgazdálkodásban vagy a fejlesztési tervekben. Ezeket a fenntarthatósági törekvéseket egy sorozat foglalja össze, amelynek második részében a köztisztasági feladatellátással összefüggő fejlesztéseket mutatjuk be.

Intenzívebb takarítás, folyamatosan bővülő területen

A fenntarthatósági célok elérésre érdekében nemcsak a városok zöldfelületeit kell fejleszteni, és növelni, hanem az épített környezet tisztaságát is meg kell őrizni. Társaságunk ezt a közterületek intenzívebb takarításával, valamint a feladatellátásba bevont területek növelésével kívánja elérni.

– A folyamatosan növekvő lakossági elvárásoknak megfelelve évről évre, kis lépésekben bővítjük a rendszeres fenntartási körbe bevont területeket, illetőleg lehetőségeinkhez mérten, és az indokoltság függvényében emeljük a takarítási gyakoriságokat – emelte ki Herbai Attila, a BIOKOM NKft. köztisztasági vezetője.

Ez számokban kifejezve azt jelenti, hogy amíg 2018. évben összesen 1100 hektár szilárd burkolatú felület tisztítását végeztük el, addig 2021-re ez a szám mintegy 30 százalékkal, 1500 hektárra emelkedett. A növekedést segítette többek között az is, hogy az elmúlt évben a már meglévő járdaseprőgép mellé beszereztünk egy továbbit, így egy újabb gépi járdaseprő járatot indíthattak el. Ahogy Herbai Attila mondta, ezzel nemcsak a Belváros, hanem a külső városrészek esetén is megoldottá vált a forgalmasabb gyalogos közlekedőfelületek és kerékpárutak rendszeres gépi tisztítása.

A szelektív gyűjtőszigetek takarítási rendjén 2018-ban változtattunk, a korábban alkalmazott eseti jellegű tisztítást előre meghatározott, szigorú program váltotta fel. Az intézkedésnek meglett az eredménye, hiszen a közterületi szelektív gyűjtőszigetek környezetének köztisztasági állapota jelentősen javult, így ezt a takarítási rendet a mai napig alkalmazzuk. Emellett 2019-ben a külső városrészek buszmegállóinak hulladékgyűjtésére, burkolatseprésére és edényürítésére is rendszeresítettünk egy járatot két fős személyzettel.

– Annak érdekében, hogy a városközponti területek térkőburkolatai minél tisztább képet mutassanak, a gépi burkolatsúrolási munkafolyamatunk intenzitását is emeljük az idei évben – hangsúlyozta Herbai Attila, aki hozzátette, hogy az ehhez szükséges akkumulátor-meghajtású tárcsás súrológépet már be is szerezte a társaság.

Folyamatosan számolják fel az illegális lerakókat

Az illegális hulladékelrakás ahogy sok más városban, úgy Pécsen is problémát jelent. A szelektív gyűjtőedények környezetében, illetve az egyéb – főként városszéli – területeken felhalmozódó hulladék nemcsak városképi és környezetvédelmi szempontból okoz gondot, de köztisztasági kockázatot is jelenthet.

Célunk éppen ezért az, hogy minél inkább visszaszorítsuk ezt a szabálysértő tevékenységet. Ennek érdekében egyrészt folyamatosan számoljuk fel a közterületeken azokat az illegális lerakókat, amelyről lakossági bejelentések, hatósági megkeresések vagy saját észlelés során tudomást szereznek. Emellett társaságunk 2021-ben elindított egy nagyszabású programot, amely a nagyobb gócpontok hulladékmentesítésére irányul. A program keretében a volt Zsolnay focipályát, a Kórház utcát, István aknát, Györgytelepet, az Edison utcát, a Romonyát a 6-os úttal összekötő utat, valamint a Magtár utcát tisztították meg a hulladékoktól. Csak ezen a hét helyszínen összesen több, mint 7600 köbméter szemetet gyűjtöttek össze, amelynek költsége meghaladta az 50 millió forintot.

Az illegális hulladéklerakás visszaszorítását szolgálja az is, hogy 2021-ben vadkamerákat helyeztünk ki a rendszeresen újratermelődő lerakókhoz. Első körben 11 kamerát üzemeltünk be, és további 5 beszerzését tervezzük. Mindemellett a Dél-Kom NKft.-vel együttműködve Pécs több pontján számoltuk fel a problémás gyűjtőszigeteket, és vezettük be helyettük a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést.

A fenti intézkedéseknek köszönhetően a városkép rendezettebb lett, de ez sajnos nem jelenti azt, hogy az illegális lerakás megszűnt volna. Éppen ezért a lerakóhelyek felszámolását célzó tevékenységét társaságunk 2022-ben is folytatja, amelynek részeként azonban sokkal nagyobb hangsúlyt fog kapni a kommunikáció és a megelőzés.

A fenntarthatósági törekvések átszövik a mai világot, a mindennapi életben ugyanúgy megjelennek, mint az egyes vállalatok, gazdasági társaságok működésében. Városüzemeltetési feladatainak elvégzése során mi is igyekszünk fenntartható megoldásokat alkalmazni, amelyek a köztisztasági és hulladékgazdálkodási tevékenységeinkben is megjelennek.

Pécs évek óta törekszik arra, hogy minél zöldebb várossá váljon. Ez megmutatkozik társaságunk munkájában is, a zöldterület-fenntartás területén ugyanúgy, ahogy például a hulladékgazdálkodásban vagy a fejlesztési tervekben. Ezeket a fenntarthatósági törekvéseket egy sorozat foglalja össze, amelynek második részében a köztisztasági feladatellátással összefüggő fejlesztéseket mutatjuk be.

Intenzívebb takarítás, folyamatosan bővülő területen

A fenntarthatósági célok elérésre érdekében nemcsak a városok zöldfelületeit kell fejleszteni, és növelni, hanem az épített környezet tisztaságát is meg kell őrizni. Társaságunk ezt a közterületek intenzívebb takarításával, valamint a feladatellátásba bevont területek növelésével kívánja elérni.

– A folyamatosan növekvő lakossági elvárásoknak megfelelve évről évre, kis lépésekben bővítjük a rendszeres fenntartási körbe bevont területeket, illetőleg lehetőségeinkhez mérten, és az indokoltság függvényében emeljük a takarítási gyakoriságokat – emelte ki Herbai Attila, a BIOKOM NKft. köztisztasági vezetője.

Ez számokban kifejezve azt jelenti, hogy amíg 2018. évben összesen 1100 hektár szilárd burkolatú felület tisztítását végeztük el, addig 2021-re ez a szám mintegy 30 százalékkal, 1500 hektárra emelkedett. A növekedést segítette többek között az is, hogy az elmúlt évben a már meglévő járdaseprőgép mellé beszereztünk egy továbbit, így egy újabb gépi járdaseprő járatot indíthattak el. Ahogy Herbai Attila mondta, ezzel nemcsak a Belváros, hanem a külső városrészek esetén is megoldottá vált a forgalmasabb gyalogos közlekedőfelületek és kerékpárutak rendszeres gépi tisztítása.

A szelektív gyűjtőszigetek takarítási rendjén 2018-ban változtattunk, a korábban alkalmazott eseti jellegű tisztítást előre meghatározott, szigorú program váltotta fel. Az intézkedésnek meglett az eredménye, hiszen a közterületi szelektív gyűjtőszigetek környezetének köztisztasági állapota jelentősen javult, így ezt a takarítási rendet a mai napig alkalmazzuk. Emellett 2019-ben a külső városrészek buszmegállóinak hulladékgyűjtésére, burkolatseprésére és edényürítésére is rendszeresítettünk egy járatot két fős személyzettel.

– Annak érdekében, hogy a városközponti területek térkőburkolatai minél tisztább képet mutassanak, a gépi burkolatsúrolási munkafolyamatunk intenzitását is emeljük az idei évben – hangsúlyozta Herbai Attila, aki hozzátette, hogy az ehhez szükséges akkumulátor-meghajtású tárcsás súrológépet már be is szerezte a társaság.

Folyamatosan számolják fel az illegális lerakókat

Az illegális hulladékelrakás ahogy sok más városban, úgy Pécsen is problémát jelent. A szelektív gyűjtőedények környezetében, illetve az egyéb – főként városszéli – területeken felhalmozódó hulladék nemcsak városképi és környezetvédelmi szempontból okoz gondot, de köztisztasági kockázatot is jelenthet.

Célunk éppen ezért az, hogy minél inkább visszaszorítsuk ezt a szabálysértő tevékenységet. Ennek érdekében egyrészt folyamatosan számoljuk fel a közterületeken azokat az illegális lerakókat, amelyről lakossági bejelentések, hatósági megkeresések vagy saját észlelés során tudomást szereznek. Emellett társaságunk 2021-ben elindított egy nagyszabású programot, amely a nagyobb gócpontok hulladékmentesítésére irányul. A program keretében a volt Zsolnay focipályát, a Kórház utcát, István aknát, Györgytelepet, az Edison utcát, a Romonyát a 6-os úttal összekötő utat, valamint a Magtár utcát tisztították meg a hulladékoktól. Csak ezen a hét helyszínen összesen több, mint 7600 köbméter szemetet gyűjtöttek össze, amelynek költsége meghaladta az 50 millió forintot.

Az illegális hulladéklerakás visszaszorítását szolgálja az is, hogy 2021-ben vadkamerákat helyeztünk ki a rendszeresen újratermelődő lerakókhoz. Első körben 11 kamerát üzemeltünk be, és további 5 beszerzését tervezzük. Mindemellett a Dél-Kom NKft.-vel együttműködve Pécs több pontján számoltuk fel a problémás gyűjtőszigeteket, és vezettük be helyettük a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést.

A fenti intézkedéseknek köszönhetően a városkép rendezettebb lett, de ez sajnos nem jelenti azt, hogy az illegális lerakás megszűnt volna. Éppen ezért a lerakóhelyek felszámolását célzó tevékenységét társaságunk 2022-ben is folytatja, amelynek részeként azonban sokkal nagyobb hangsúlyt fog kapni a kommunikáció és a megelőzés.

További hírek