Akadálymentesítési nyilatkozat

Akadálymentesítési nyilatkozat

A BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság elkötelezett amellett, hogy honlapját a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény szerint akadálymentessé tegye.
Ezen akadálymentesítési nyilatkozat a https://www.biokom.hu-ra vonatkozik.

Megfelelőségi státusz

Ez a honlap megfelel a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény előírásainak.

Az akadálymentesítési nyilatkozat elkészítése

E nyilatkozat 2021. szeptember 1-én készült, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség által végzett ellenőrzés körében tett megállapításokat követő fejlesztés eredményeként.

Visszajelzés és elérhetőségek

A biokom.hu honlappal kapcsolatban észlelt esetleges megfelelési hiányosságok jelezhetők, és azonos módon az (EU) 2016/2102 európai parlamenti és tanácsi irányelvben nem szabályozott tartalmakról és információkról tájékoztatás kérhető
a) elektronikus levélben (biokom@biokom.hu), vagy
b) postai úton (7632 Pécs, Siklósi út 52.).

A biokom.hu honlap akadálymentesítéséért és a fenti módon érkező jelzések, kérések feldolgozásáért felelős szervezeti egység BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szervezési osztálya (7632 Pécs, Siklósi út 52., biokom@biokom.hu), amely szervezet 30 napon belül köteles választ adni a jelzésekre, kérésekre.

Az akadálymentesítésért és a kérések feldolgozásért felelős: Soponyai Mihály

Végrehajtási eljárás

Az előző pontban foglalt hiányosság bejelentésre, tájékoztatás kérésre adott nem kielégítő válasz esetén sor kerül:
a) hiányosság esetén a biokom.hu honlap,
b) tájékoztatás kérés esetén a kérelem
ismételt felülvizsgálatára, amibe az Szervezési osztály mellett bevonásra kerül a Jogi Csoport is.

Az ismételt felülvizsgálat eredményéről készített jelentést az ügyvezető hagyja jóvá, amiről tájékoztatni kell a bejelentőt.

A végrehajtó szerv egység BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szervezési osztálya

Jelen akadálymentesítési nyilatkozatot jóváhagyta: Meixner Barna ügyvezető