2000

A Komlói Városgazdálkodási Rt.-ben tulajdonrészt szerzett a BIOKOM Kft. 
(Komló, 2000. január)

A Komlói Városgazdálkodási Rt. tulajdonosa, Komló Város Önkormányzata úgy ítélte meg, hogy az Rt. az elmúlt évek során veszteségessé vált, gép- és eszközállománya leromlott, edényzetének jó része elavult. A hulladéklerakó állapota – a Dél-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség véleménye szerint – nem megfelelő, ezért a városban és a környékén képződő szilárd hulladék biztonságos, környezetvédelmi előírásoknak megfelelő elhelyezése még középtávon sem megoldott. Komló Város Önkormányzata és a Komlói VG Rt. sem a problémák megoldását, sem az elkerülhetetlen fejlesztéseket nem tudta önerőből finanszírozni, ezért olyan szakmai befektetőt keresett, amely a gondok orvoslásában hosszú távon partnere lehet. A BIOKOM Környezetgazdálkodási Kft. és Komló Városa között régóta folytak a tárgyalások, majd ezek eredményeképpen létrejött az a szerződés, amely szerint a cég tulajdonosi részt szerzett a Komlói VG Rt.-ben.

Új rendszerben a „házhoz menő” szelektív hulladékgyűjtés
(Pécs, 2000. május 17.)

A BIOKOM Kft. 1998-ban indította útjára „házhoz menő” szelektív hulladékgyűjtési programját Pécs egyes családi házas övezeteiben. Az elmúlt két évben Kovácstelep, Meszes, Budai és Régi Kertváros 3000 családja járult hozzá városunk tisztaságához úgy, hogy a még felhasználható hulladékokat a háztartásokban elkülönítve gyűjtötte. Cégünk – a nyugati példákat követve és a lakossági igényeket figyelembe véve – 2000. május 17-től átalakította szelektív hulladékgyűjtési szolgáltatásának ezt a formáját. A „házhoz menő” gyűjtés ezek után szerdán délelőttönként van, amikor is egy megkülönböztető jelzéssel ellátott gépjármű fogja szedni össze a zsákban a ház elé kirakott, szelektíven gyűjtött fém, papír és műanyag hulladékokat. Az ily módon összegyűjtött hulladékot először az Eperfás úti válogatóművünkbe szállítjuk további válogatásra, majd eljutatjuk feldolgozásra az újrahasznosító iparba – védve ezzel környezetünket és energiakészleteinket. Az elmúlt hónapok tapasztaltai alapján ezen szolgáltatásunk népszerűsége folyamatosan nő, hiszen egyre több tiszta másodnyersanyag kerül ily módon begyűjtésre.