1999

Összeállítás az év köztisztaságot érintő híreiből:

A „Pécsi Köztisztaság Története” kiállítás 
(Pécs, 1999. február 2. – március 8.)

A BIOKOM Kft. kezdeményezésére létre jött „A Pécsi Köztisztaság Története” című kiállítás 1999. február 2-ától március 8-ig volt nyitva a Várostörténet Múzeumban. Az 1 hónapos időtartam alatt közel 1100 ember gyerek, felnőtt, munkatársunk és nyugdíjasunk nézte végig a tárlatot, ami megpróbálta bemutatni a köztisztasági szolgálat rendeleteinek, módszereinek, technikai eszközeinek és tevékenység köreinek fejlődését – a kézi utcasepréstől a modern hulladékgazdálkodásig.

Új UFÓk Németországból
(Pécs, 1999. február 15.)

A Németországból hozott, jó áron megvett, használt UFÓk felújítása megtörtént, így a közelmúltban a BIOKOM Kft. 70 darab üveges konténert tudott kihelyezni a Pécsett található családi házas vagy egyéb gyűjtőpontokkal gyéren ellátott övezetekbe. Az UFÓkon az ÜVEG és BIOKOM felirat mellett nagyméretű magyarázó matrica található, ami segít eligazodni a szelektíven gyűjthető és nem gyűjthető üveg alapú anyagok sűrűjében. A konténerek kb. kétszer több hulladék befogadására alkalmasak, mint a hagyományos UFÓk.

Szigetvári hulladéklerakó üzemeltetése
(Szigetvár, 1999. március)

A Szigetvár Város Önkormányzat megbízása alapján a városi kommunális szilárd hulladéklerakó bővítési munkáinak kivitelezésére szerződtünk. Szigetvár és további kilenc településen keletkező, rendszeres gyűjtésre kerülő kommunális hulladékok lerakása a Mozsgói úti téglagyári gödör területén kialakított depón történik. Ez a terület a lerakásra nem megfelelő, ezért a bővítése elkerülhetetlen. A megvalósulás után 4.000 m2 kiterjedésű területen átlagosan 5 m hulladékvastagság mellett mintegy 20.000 m3 lerakó-térfogat áll majd rendelkezésre, amely 60%-a tömörítve kb. 50.000 m3 laza hulladék elhelyezésére ad módot. Ez 6-7 évre biztosítja a településcsoport számára a környezetkímélő biztonságos hulladéklerakást.
A bővítésnél figyelembe vett alapelvek:
– a környezeti viszonyok alapvető javítása, lerakóhely környezeti hatásainak minimalizálása a szeméttelep rendezésével,
– a lerakó élettartamának jelentős növelése a költségek csökkentése mellett.

A tervezett bővítés kialakítása előtt a terület előkészítését kell elvégezni. A bányatónak a bővítésére kijelölt mintegy 5.200 m2 nagyságú területen lévő részt fel kell tölteni, majd a telekhatár mentén egy, a töltőföldet megtartó zárógát építésével kell folytatni. Ezek után kerülhet sor a bányató feltöltésére. A munkákat folyamatosan végezzük, így a bővítés befejezése év végére várható.

A BIOKOM Kft. a világhálón
(Pécs, 1999. június)

Mostantól Magyarországon a szolgáltató cégek között elsőként elkészült a mindenre kiterjedő saját honlapunk, amely a www.biokom.hu cím alatt található. Főbb pontjai: Krónika, Hulladékgazdálkodás, Szelektív hulladékgyűjtés, Másodnyersanyag-hasznosítás, BIOMARK Partnerhálózat, Kapcsolat, Játék. Jelenleg az első két pont adatbázisa van feltöltve képpel és szöveggel. Az oldalainkat felkereső vendégeink megismerhetik pl. a pécsi köztisztaság történetét, tevékenységi köreinket, szolgáltatási területünket, ügyfélszolgálatunk nyitva tartását, gépparkunkat, az új edényzet típusait stb.

Sellyei hulladéklerakó üzemeltetése
(Sellye, 1999. június 1.)

A harminckét települést tömörítő – Sellye és 31 falu – „Ormánság Tisztaságáért” Önkormányzati Társulás szilárdhulladék-lerakó üzemeltetésére kiírt pályázatát a BIOKOM Kft. nyerte el. Cégünk a már épülő hulladéklerakó befejezése mellett felvállalta annak üzemeltetését és a térségben keletkező hulladék gyűjtését, szállítását.

Korszerű lakossági hulladékudvar Pécsett
(Pécs, 1999. szeptember 1.)

Cégünk 1999. szeptember 2-án nyitotta meg Pécs első és a Dél-Dunántúl legkorszerűbb hulladékudvarát az Eperfás úton. Az ünnepélyes átadásra meghívtuk városunk közjogi méltóságait, önkormányzati képviselőit, az országos, illetve a helyi környezetvédelmi szervezetek tisztségviselőit és a sajtó munkatársait. Az Eperfás úti hulladékkezelő központunkban szeptemberben megnyílt lakossági hulladékudvar több célt is szolgál. Az itt elhelyezett hulladékok nem szennyezik környezetünket, hiszen mind elhelyezésük, ártalmatlanításuk, mind újrahasznosításuk a környezetvédelmi előírások betartásával történik. A háztartásokban keletkező hulladékot – legyen papír, fém, zöld hulladék, lom, lakásfelújítás során keletkező építési törmelék, gumiabroncs, lejárt szavatosságú gyógyszer, növényvédő szeres göngyöleg, hulladékká vált elektromos készülék, szárazelem, vagy akkumulátor – az év bármely időszakában el lehet itt helyezni, nem kell a lakosoknak a gyűjtési akciókra várni, vagy otthon tárolni.

 

Új hulladéklerakó Kökényben
(Kökény, 1999. október 5.)

Az Európában jelenleg ismert és alkalmazott legkorszerűbb műszaki védelemmel rendelkező új pécsi lerakó – az ún. II/A ütem – 1999. október 15-én került ünnepélyes átadásra Pécsett. Az átadáshoz kapcsolódó konferenciát az MTA PAB Környezetvédelmi Szakbizottsága és Hulladékgazdálkodási Munkabizottsága illetve Pécs M. J. Város Önkormányzata szervezte, amelynek keretében budapesti és helyi szakemberek tartottak előadást az új hulladékgazdálkodási törvény tervezetéről és Pécs Város hulladékgazdálkodási koncepciójáról. A cégünk kezelésében lévő kökényi hulladéklerakó I. üteme 1981. óta üzemelt. A működés 17 éve alatt a depóniára közel 2 millió tonna kommunális szemetet, nem veszélyes ipari hulladékot és építési törmeléket raktak le. A hulladéklerakó kapacitása 1998. végére kimerült, ezért szükségessé vált a telep bővítése. Az új lerakó terület 2,3 millió m3 szilárd hulladék befogadására lesz alkalmas, és kb. 30 évig biztosítja majd Pécs város és a környező települések hulladék elhelyezését. A II. ütem építése három részletben valósul meg. Első része a II/a. ütem, amelynek befogadó kapacitása 620.000 tömör m3 szilárd hulladék elhelyezését biztosítja.