1993-1997

A város önkormányzatának döntése alapján 1992-93-ban megalakult a Pécsi Közüzemi Rt., ahol a város közművagyona van, s alakultak szakcégek, amelyek üzemeltetik a közüzemi társaságtól bérbe vett közműveket. Így jött létre 1993-ban a kertészeti és a köztisztasági vállalatok összevonásából – mindkét cég a fizetésképtelenség határán táncolt – a Pécsi Közterületfenntartó és Kertészeti Kft.

 

Az ötszáz főt foglalkoztató társaságnál teljes volt a zűrzavar, a fizetésképtelenség növekedett, hiszen a bevételek minimálisak voltak, veszélyessé vált a működő készség megtartása. Ebben a helyzetben az önkormányzat két közműtársaság részleges privatizációjáról döntött: az egyik a Pécsi Közterületfenntartó és Kertészeti Kft. volt. Az önkormányzat tendert írt ki, aminek következtében 1993-94 között több külföldi cég privatizációs ajánlata érkezett be, amit aztán Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének döntése alapján a francia Générale des Eaux (CGE) – ma VIVENDI Csoport – közszolgáltatásra szakosodott francia világcég nyert.

VIVENDI (CGE) tőkeemelést hajtott végre, amely tárgyi eszközökből, gépjárművekből, jelentős készpénzből, s szellemi apportból állt. Ez a folyamat nem ment könnyen, de 1994 végére létrejött az új társaság, amit 1995 elején a cégbíróság bejegyzett.

A Pécsi Közterületfenntartó és Kertészeti Kft. 1995. augusztus 1-jétől BIOKOM Pécsi Környezetgazdálkodási Kft-ként működik. Az 51 százalékban Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának, 49 százalékban a francia cég által létrehozott Monyx Kft-nek a tulajdonában lévő BIOKOM tulajdonosai és menedzsmentje felismerte az azonnali cselekvés szükségességét, aminek szellemében 1995-ben radikális reorganizációról született döntés.

A vállalkozás – amelynek 1995. április 4-én a bejegyzett törzstőkéje 399 millió 550 ezer forint volt (347 millió 550 ezer forint apport, 52 millió forint készpénz) – számára létfontosságú volt a meglévő cégszerkezet átalakítása, a szolgáltatás javítása és a működőképesség fenntartása. Ennek érdekében folyamatosan végrehajtották:
– a profiltisztítást, a veszteséget termelő tevékenységek átalakítását, felszámolását
– nyereségorientált vállalati struktúra kialakítását, a telephelyek optimalizálását, a költségracionalizálást
– a likviditási helyzet javítását, a pénzügyi egyensúly megtartását
– a szolgáltatás minőségének javítását, a szolgáltatással ellátott lakosok számának növelését
– a piaci pozíciók megerősítését, új üzleti lehetőségek felkutatását és bevezetését
– létszám racionalizálást és
– struktúraátalakítást a dolgozók szakmai oktatását, továbbképzését, kvalifikált szakembergárda formálását
.

 

A privatizáció eredményeként lényegesen jobb lett a BIOKOM eszközállománya: az apportként érkezett és vásárolt Renault SEMAT kukásautók például a régi járművek többszörösét voltak képesebb szállítani. A korábban üzemelő járművek számát a felére lehetett csökkenteni, a javítási igény radikálisan mérséklődött. (A járművek másik fele akkor még maradt, ezeket azonban 1998-ban minisztériumi pályázat megnyerésével sikerült kicserélni.)

1996-ra konszolidálódott a cég helyzete – ami már biztosította az amortizáció képződését és fedezte a tevékenység bővüléséhez szükséges fejlesztések finanszírozását is -, amihez komoly segítséget adott a VIVENDI, illetve a MONYX Kft.: a legnagyobb az volt, hogy gazdaként tekintettek a BIOKOM-ra. Szakmailag a vállalatirányítás rendszerének kialakításában, a módszerekben adtak jól hasznosítható tanácsokat, például hogyan lehet megoldani az üzemeltetést, a járatszervezést. Ennek is része volt abban, hogy a BIOKOM bevétele az 1996-os 400 millió forintról 1998-ban 1,3 milliárd forintra növekedett. S persze nem kis szerep jutott annak, hogy a BIOKOM valóban piacorientálttá vált az elmúlt két esztendőben, ahol nem csak szlogen, hanem a mindennapok része a magas színvonalú szolgáltatás és kiszolgálás. Ennek megvalósítása érdekében a menedzsment következetes marketing-stratégiát dolgozott ki és hajt végre, amelynek legfontosabb eleme a vevő igényeinek előtérbe állítása és a társaság belső struktúrájának is a fogyasztók felé fordítása. A feladatok maradéktalan ellátása és a gazdaságosság érdekében mátrix struktúrát hoztak létre és törekszenek az ügyfélszemlélet maradéktalan érvényesülésére.

Az 1994-95 közötti időszakban
 folyamatosan bővült a BIOKOM Kft. szolgáltatásait igénybe vevők köre, a kezdeti 186 ezer főről 211 ezerre nőtt. A lakosság mellett az önkormányzatok száma is jelentősen növekedett, 18-ról 38-ra. A szervezeti változások és célorientációk szükségessé tették, hogy a BIOKOM innovatív szerepet vállaljon az 1996-tól bevezetett, a termékdíjakból kialakult, a hulladékgazdálkodás fejlesztését célzó rendszergazdai programokban.

Hulladékszállítás, 1994

Hulladékszállítás, 1994

A cég tulajdonosainak és vezetésének akkori helyzetértékelése alapján a rendszergazdai feladatok ellátásához kapott állami támogatások segítik, kiegészítik a társaság hagyományos tevékenységeit. Ezért a BIOKOM Kft. több kommunális céget maga mellé állítva 1996-ban a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium pályázatán elnyerte a Dunántúl nagy részén, Baranya, Tolna, Somogy, Zala, Veszprém és Fejér megyékben a rendszergazdai feladatok ellátásának jogát a csomagolóeszközök – papír, üveg, fém, fa, textil -, akkumulátorok és gumiabroncsok visszagyűjtésére. A feladatok végrehajtására létrehozták a Dunántúli Hulladékhasznosító Konzorciumot (DHK) , majd a konzorcium 1997. február 1-jén megalakította a Collect Pannónia Szolgáltató Közhasznú Társaságot.