1973-1992

1973-tól 1993-ig a Pécsi Köztisztasági és Útkarbantartó Vállalat olyan nagyarányú fejlődésen ment keresztül, amelyre fennállása óta nem volt példa. A fejlődés elsősorban az anyagi eszközeinek bővülését, másrészt a dolgozók munka- és életkörülményeinek javulását tükrözte. [b]1973-ban megépült a Siklósi utcai irodaház és TMK csarnok[/b], amely még most is a jogutód cég – a BIOKOM Kft. – központja.

 

A cég tevékenységi feladatkörébe tartozóan kommunális ellátási, üzemeltetési feladatokat teljesített, ennek értelmében végezte:
– a lakossági, háztartási és ipari szemétgyűjtést-szállítást és az összegyűjtött szemét és hulladék ártalmatlanítását,
– a városi közterületek tisztítását,
– az általános közegészségügyi feladatok ellátásához kapcsolódóan a takarítási és kártevő irtási tevékenységet,
– a városi úthálózat fenntartási, általános karbantartási munkálatait, valamint az utak hó- és síkosság mentesítését, továbbá útjelfestését és forgalomirányító KRESZ-táblák kihelyezését és karbantartását.

Kuka-rendszerű szemétszállító autó, 1973

Kuka-rendszerű szemétszállító autó, 1973

Ezen időszak alatt a Pécsi Köztisztasági és Útkarbantartó Vállalat – az akkori szervezettsége, személyi állománya és műszaki felkészültsége mellett – nagyobb zökkenők nélkül látta el a kommunális szilárd hulladék gyűjtésével, szállításával, ártalmatlanításával kapcsolatos feladatait. A szemétszállítás tevékenység korszerűsítése során a belváros épületeinél fokozatosan áttértek a műanyag KUKA-edényzet használatára. A napi 16 járat előre meghatározott útvonalon és meghatározott napokon végezte a szemétgyűjtést. Megvalósult a nagykonténeres szállítási tevékenység két műszakban való bevezetése és rendszeres alkalmazására. Az ipari hulladék gyűjtése és szállítása zömében pormentes lett. A szállítást 5 m -as, 1,1 m3-s konténerekben, illetve teherautókkal biztosították. A PKUK kezelésében lévő Kénes úti bánya a tervezett idő előtt feltöltődött szeméttel.

Kökényi szemétbánya, 80-as évek

Kökényi szemétbánya, 80-as évek

A kökényi szemétbányát 1981. május 26-án nyitották meg és kezdték meg a KUKA és BOBR gyűjtőjárművekkel odatörténő szemétszállítást. Ekkoriban már Pécs területén élő lakosság 97 %-a igénybe tudta venni a vállalat szolgáltatását és csak azok az utcák és lakórészek voltak ellátatlanok, ahol az utak minősége még nem tette lehetővé a szemétszállító járművek biztonságos közlekedését, valamint a szállítást. Ezeken a területeken konténerek lettek kihelyezve, a szemét gyűjtése, annak elszállítása időszakosan, illetve az igényeknek megfelelően történt.

A közterület-tisztítási gépek rendkívül szűk piaca, valamint Pécs különleges fekvése (szűk utcák, magas emelkedők) arra kényszerítették a vállalatot, hogy a tisztítandó terület nagy részét kézi sepréssel végezze. A közterület-tisztítás és szemétszállítás összehangolták úgy, hogy a gyűjtési vonalon a hulladék elszállítást követően az úttisztítást haladéktalanul elvégezték. A tiltott szemétlerakás megelőzése érdekében tilalmi táblákat helyeztek ki és közterület ellenőrök feladatát képezte ezen lerakóhelyek rendszeres ellenőrzése.

Kertészeti és Parképítő Vállalattal együttműködve a közterületeken összegyűjtött szemetet és egyéb hulladékot rendszeresen elszállítottak. A kártevő üzem tevékenysége dél-dunántúli területre terjedt ki és elsősorban közegészségügyi feladatokra: rágcsáló és rovarirtás, termények, terménytárolók, raktárak fertőtlenítése, mezőgazdasági magvak és termények fertőtlenítése során szabadföldi ciánozás.