GÖRCSÖNYI HULLADÉKLERAKÓ

A lerakót a BIOKOM Nonprofit Kft. és a Dél-Kom Nonprofit Kft. közösen üzemelteti.  A hulladéklerakó telepre beérkező hulladékszállító járművek beléptetése és ürítésre történő továbbirányítása a mérlegháznál történik. A mérlegkezelő a számítógépen, nyilvántartásban rögzíti a hulladék termelőjének és a hulladék beszállítójának adatait, az ártalmatlanításra átadni kívánt hulladék azonosító kód szerinte besorolását, mennyiségét, a hulladék átadás időpontját, a beszállító jármű adatait, stb.

A hulladék befogadását követően a hulladék termelőjének címzett, az átvételt igazoló elismervény és mérlegjegy kiadása történik meg. A Pécs-Kökényi Regionális Hulladékkezelő mechanikai- biológiai előkezelő valamint a lerakó II/B ütemének elkészültéig a görcsönyi hulladéklerakó fogadta a Pécs és vonzáskörzetének hulladékait, a környék hulladékait valamint a megye déli településeinek és vonzáskörzeteinek hulladékait is. A Pécs-kökényi Regionális Hulladékkezelő Központ 2014.05.28-án
kezdte meg az egységes környezethasználati engedélyben előírt 6 hónapos próbaüzemét. A próbaüzem alatt a beszállításra kerülő hulladékokat fokozatosan irányítottuk át a görcsönyi telephelyről. Abban az évben a Pécs-Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központ karbantartási illetve üzemszüneti időszakában
ez a lerakó fogadta Pécs és környező települések kommunális hulladékát, a többi napokon jellemzően az ipari beszállítókat fogadta.

A hulladéklerakó I. és II. ütemébe 100.000 m³+ 100.000 m³hulladékot lehetett elhelyezni az IPPC engedély alapján, mely 2012-ben módosításra került, így az új engedély már 435.335 m3 hulladék lerakásos ártalmatlanítására ad engedélyt a görcsönyi telepen.  Ugyanekkor a szigetelt medencék dombépítése történt, mindösszesen 22.018 tonna hulladékot szállítottak be lerakásos ártalmatlanításra. 2014-től az IPPC engedélyünk módosításával lehetőségünk nyílt a telephelyen inert hulladék hasznosításra történő átvételére, melyet a depótesten kialakított út építésére és javítására valamint takarásra tudtunk felhasználni, így 2015-ben a belső utak építésére, karbantartására és a technológiához ~ 2.452 tonna inert hulladékot fogadtunk be hasznosításra.