Forgalomcsillapított és behajtásvédett övezetekre vonatkozó díjszabás

 A védett övezetbe behajtási vagy behajtási-várakozási engedélyt kell biztosítani a jogosult magánszemélyeknek, intézményeknek és a jogosított magánszemélyeknek abban az övezetben, amelyben állandó lakóhelyük, lakcímkártya szerinti tartózkodási helyük, székhelyük, (telephely, fióktelep is) található.

Az önkormányzati rendelet (1) és a (2) bekezdésekben meghatározott esetekben a jogosult és jogosított magánszemélyek csak egy övezetre igényelhetnek díj ellenében lakásonként maximum kettő darab behajtási, vagy behajtási-várakozási engedélyt.

A jogosultak az engedélyen megjelölt védett övezetbe behajthatnak, de közterületen csak várakozási engedéllyel tartózkodhatnak (álló gépjárművel), ha a gépjármű elhelyezése garázsban, saját területen, (ideértve bérlet vagy egyéb jogcím alapján használt területet is) nem biztosítható.

A védett övezetekbe – az (1) bekezdésben foglaltakon túl – álló gépjárművel való tartózkodásra is jogosító engedéllyel (ideértve az egy közterületi rendezvény esetén a többszöri behajtást is), vagy napi behajtási-várakozási engedéllyel, továbbá a jogosult intézményeknek a rendszeres áruszállításra (folyamatos rakodás mellett legfeljebb 20 perc időtartamra) és saját területen történő várakozásra adott behajtási engedéllyel, vagy e rendeletben meghatározott egyéb engedéllyel lehet behajtani.

Díjtételek és költségtérítések:

A 2018 augusztus 01. előtt vásárolt eseti behajtási engedélyek (250 Ft/félóra, 400 Ft/óra, 3000 Ft/nap) 2019. március 31-ig használhatóak fel. 2019. 04.01-től kizárólag csak az új engedélyeket lehet használni.

Napi engedély díja (ön.korm. rendelet 1. melléklet 1.) 2.) 3.) 4.) pontjai) (közterületi tartózkodásra is jogosít) 4.000 Ft/nap/övezet
A védett forgalmú övezetekben jogosult magánszemélyek engedélyének díja (ön.korm. rendelet 1. melléklet 1.) 2.) 3.) 4.) pontjai) (15 perc közterületi tartózkodásra jogosít) 5.000 Ft/év/övezet
A védett forgalmú övezetekben jogosult magánszemélyek engedélyének díja (ön.korm. rendelet 1. melléklet 1.) 2.) 3.) 4.) pontjai) (közterületi tartózkodásra jogosít) 8.400 Ft/év/övezet
Jogosult nyugdíjas magányszemélyek engedélyének díja (ön.korm. rendelet 1. melléklet 1.) 2.) 3.) 4.) pontjai) (közterületi tartózkodásra is jogosít) 2.500 Ft/év/övezet
Jogosult nyugdíjas magányszemélyek engedélyének díja (ön.korm. rendelet 1. melléklet 1.) 2.) 3.) 4.) pontjai) (15 perc közterületi tartózkodásra jogosít) 1.200 Ft/év/övezet
A védett övezetben állandó lakcímmel rendelkező jogosított magánszemélyek engedélyének díja (15 perc közterületi tartózkodásra jogosít) 12.000 Ft/év/övezet
A védett övezetben állandó lakcímmel rendelkező jogosított magánszemélyek engedélyének díja(ön.korm. rendelet 1. melléklet 1.) 2.) 3.) 4.) pontjai) (közterületi tartózkodásra jogosít) 20.000 Ft/év/övezet
A védett övezetben állandó lakcímmel nem rendelkező jogosított magánszemélyek engedélyének díja(ön.korm. rendelet 1. melléklet 1.) 2.) 3.) 4.) pontjai) (15 perc közterületi tartózkodásra jogosít) 24.000 Ft/év/övezet
A védett övezetben állandó lakcímmel nem rendelkező jogosított magánszemélyek engedélyének díja(ön.korm. rendelet 1. melléklet 1.) 2.) 3.) 4.) pontjai) (közterületi tartózkodásra jogosít) 32.000 Ft/év/övezet
Jogosult intézmények és intézmény dolgozói részére kiadott engedély díja (közterületi tartózkodásra is jogosít) 100.000 Ft/év/övezet 52.000 Ft/félév/övezet 27.000 Ft/negyedév/övezet
Jogosult intézmények és intézmény dolgozói részére kiadott engedély díja (15 perc közterületi tartózkodásra jogosít) 12.000 Ft/év/övezet
További nem kedvezményes gyerekszállításra adott engedélyek díja (közterületi tartózkodásra – e rendeletben meghatározott eseteken és időtartamon túl – nem jogosít) 6.000 Ft/év/övezet
Rendszeres áruszállításra – forgalmi engedélyben „jármű-kategória” rovatnál – tehergépjámű megjelölés esetén (közterületi tartózkodásra – e rendeletben meghatározott esetekben és időtartamon túl – nem jogosít) 12.000 Ft/év/övezet
Rendszeres áruszállításra, a fenti ponttól eltérő esetben (közterületi tartózkodásra – e rendeletben meghatározott esetekben és időtartamon túl – nem jogosít) 35.000 Ft/év/övezet
Az önkormányzati rendelet 1. melléklet 5.) 6.) 7.) 8.) 9.) 10.) 12.) 13.) pontjában meghatározott övezetbe az eseti engedély díja 1.200 Ft/óra/övezet
Az 1. melléklet 5.) 6.) 7.) 9.) 12.) 13.) pontjában meghatározott övezetbe áruszállításra időbeli korlátozással kiadott engedély díja 10.000 Ft/övezet
Az 1. melléklet 5.) 6.) 7.) 9.) 12.) 13.) pontjában meghatározott övezetbe áruszállításra a fenti ponttól eltérő esetben időbeli korlátozással kiadott engedély díja 30.000 Ft/övezet
A közterületi rendezvény keretében történő előadók vagy rendezvényszervezők időbeli korlátozás nélkül, a rendezvény idejére, rendezvényenként max. 4 db. kiadható engedély díja 6.000 Ft/engedély
A közterületi rendezvényre történő áruszállításra időbeli korlátozással kiadott engedély díja 1.500 Ft
Engedély pótlásának, cseréjének költségtérítése 1.200 Ft/db
Építési és ingatlan-fenntartási célra kiadott engedélyek díja 5.000 Ft/hét/engedély vagy 10.000 Ft/hó/engedély
Behajtásra és várakozásra, valamint parkolásra jogosító igazolvány díja magánszemély esetén: 60.000 Ft/év
Behajtásra és várakozásra, valamint parkolásra jogosító igazolvány díja magánszemély esetén: 152.400 Ft/év
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata – nem országgyűlési – képviselői részére 30.000 Ft/év
gáz-, víz- és villanyszerelés közüzemi szolgáltatást
végző vállalkozások a munka idejére:
60.000 Ft/év
Szállodák és jogosult intézmények által váltható – évi legfeljebb 3 db – engedély díja (közterületi tartózkodásra jogosít, kizárólag a korlátozott forgalmú 1.) 2.) 3.) vagy 4.) övezetben) 120.000 Ft/év/db
70.000 Ft/félév/db
13.000 Ft/hó/db
Behajtási engedély költségtérítése (ön.korm. rendelet 1. melléklet 5.-15. övezeteibe) 5.000 Ft/év
Behajtási engedély költségtérítése (ön.korm. rendelet 1. melléklet 5.-15. övezeteibe) (nyugdíjasoknak) 1200 Ft/év

* Eseti behajtási engedélyek értékesítő helyei:

  • BIOKOM Nonprofit Kft. 0-24 óráig (ügyfélszolgálati időn túl recepcióstól is megvásárolható

   Eseti behajtási engedélyek díjai:

  • 500 Ft/óra
  • 4000 Ft/nap ( a napi engedély megvásárolható a 48-as téri Shell kúton 0-24 óráig)