Engedélyek

Eseti engedély

A BIOKOM Nonprofit Kft. a védett és fokozottan védett övezetekbe történő behajtásért és az ott-történő várakozásért mindenki számára biztosít eseti behajtási engedélyt, amely 30 percre, egy óra vagy egy napi időtartamra szól és készpénzzel, bankkártyával vásárolható meg az alábbi helyeken:
• a BIOKOM Nonprofit Kft. telephelye és ügyfélszolgálata (7632 Pécs, Siklósi út 52. 0-24 óra)
• Pécs Holding Zrt. székháza (7626 Pécs, Búza tér 8/b 0-24 óra)
• SHELL töltőállomás (7626 Pécs, 48-as tér 0-24 óra)
 
Éves behajtási engedélyek

Az önkormányzati rendelet (2) bekezdésben és a (7) bekezdésben meghatározott jogosult és jogosított magánszemélyek, jogosult intézmények, behajtási engedélyben részesülő más személyek és szervezetek által az üzemeltető erre kijelölt telephelyén váltható – a rajta szereplő időtartam alatt az adott területre állandó behajtásra, behajtásra-várakozásra jogosító – engedély díjának és a költségtérítésnek az ellentételezése, készpénzzel, bankkártyával, bankkártyaként működő egyéb kártyával és banki átutalással történhet.

A védett és fokozottan védett övezetekbe engedély alapján, díjfizetés ellenében hajthat be és várakozhat:

a jogosult és jogosított magánszemély és intézmény magánparkoló területének megközelítése céljából,
• magánparkolóval nem rendelkező intézmény, vagy magánszemély, áruszállítás, építési és ingatlan-fenntartási szolgáltatás céljából,
• védett övezetekben telephellyel, székhellyel magánparkolóval nem rendelkező közüzemi szolgáltató szerelés, szolgáltatás céljából, kivéve a hibaelhárítást,
• más személy előzetesen beszerezett eseti engedély alapján,
a sürgősségi betegellátást végző orvos feladatainak ellátása idejére, de legfeljebb 60 percig.
• bölcsődés, óvodás, általános iskola alsó tagozatos gyermekeknek az intézménybe, illetve az intézményből történő szállítására kedvezményes gyermekszállítói behajtási-várakozási engedéllyel rendelkező személy az intézmény üzemelésének napjain a szükséges időre, de legfeljebb 30 percig. Családonként 1 db ilyen órával ellátott engedély igényelhető, melyet az üzemeltető költségtérítési díj ellenében ad ki. Az engedély díja megegyezik az engedélyek pótlásának és cseréjének díjával. Családonként még egy gyermekszállítási behajtási-várakozási engedély igényelhető, amelynek a díját – a hasonló behajtást és várakozást lehetővé tevő más engedélyek díjaihoz igazodóan – az önkormányzati rendelet 2. melléklet tartalmazza. A gyermek szállítására vonatkozó engedély munkanapokon 06.30 és  18.00 óra között jogosít behajtásra és várakozásra. A gyermek-szállítói engedély a bölcsődés, óvodás, általános iskola alsó tagozatos gyermek szállítása érdekében használható fel, az engedélyt jogosulatlanul használó pótdíjat köteles fizetni.

A védett és fokozottan védett övezetekbe engedély nélkül hajthatnak be, és ott díjfizetés nélkül várakozhatnak:

• a KRESZ 14. § (12) bekezdésében meghatározott járművek a feladataik ellátásához szükséges időtartamra,
• közforgalmú helyi tömegközlekedési jármű, az őt kiszolgáló jármű a munkavégzés időtartamára,
• az OEP megbízásából betegszállítást végző, továbbá halottszállító járművek, az adott feladatok ellátásának idejére.
• a KRESZ 49. §-ában meghatározott fény- és hangjelzéssel jogszerűen felszerelt járművek,
• a KRESZ 50. §-ában meghatározott figyelmeztető jelzéssel felszerelt és azt jogszerűen használó járművek,
• a diplomáciai mentességet élvező személy erre utaló jelzéssel ellátott gépjárműve,
• az üzemeltető és az általa az üzemeltetéssel, vagy annak egy részével megbízott szervezet erre kijelölt járművei,
• az ellenőrzést végző Hivatásos Tűzoltóság, a Pécsi Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelet, a Baranya Megyei Közlekedési Felügyelőség ellenőrzést ellátó járművei, a Rendőrség és Határőrség ellenőrzést végző járművei.

• A KRESZ 14. § (13) bekezdése szerinti, a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott, mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkező mozgáskorlátozott, vagy mozgáskorlátozottat szállító személy járművével a védett és a fokozottan védett övezetbe hozzájárulás nélkül behajthat és ott időtartam-korlátozás nélkül várakozhat, amennyiben az úti célja az övezetben van, vagy az csak a védett övezeten keresztül közelíthető meg.
• taxi üzemeltetője a be- és kiszálláshoz szükséges ideig (az arra rászoruló kísérő nélküli idős, vagy beteg személyek esetén a lakásba kísérés idejére legfeljebb 10 percre).
• tehertaxi, a rakodáshoz szükséges – legfeljebb 1 óra – időtartamra.

Övezetek

I. Védett övezetek

1.) Világörökségi Zóna (Szent István tér, Sétatér, Dóm tér), Káptalan utca, Szepessy Ignác utca, Hunyadi János út (alagúttól délre), Széchenyi tér (Hunyadi János úttól a Nagy Lajos Gimnázium bejáratáig), Janus Pannonius utca, Vörösmarty utca, Apáca utca, Ciszterci köz, Ferencesek utcájának a Szent István tértől a Klimó György utcáig terjedő szakasza
2.) Hunyadi János út (alagúttól délre), Papnövelde utca, Papnövelde köz, Megye köz, Megye utca, Anna utca, József utca, Mária utca, János utca, Szent Mór utca, Kis Flórián utca, Nagy Flórián utca, Bástya utca, Flórián tér, Majorossy utca (déli, Király utcától az Ágoston térig terjedő szakasza)
3.) Mátyás király utca, Teréz utca, Irgalmasok utcája
4.) Aradi Vértanúk útjának díszburkolattal ellátott szervizútja, a Klimó György utca – Kodály Zoltán utca kereszteződéstől a Hunyadi János útig és a Kálvária útnak a Hunyadi utcától az István utcáig terjedő szakasza, Mecsek utca (Juhász Gyula utcától délre), Nyíl utca (Antónia utcától délre), Vilmos utca (Miklós utcától délre)
5.) Európa-Terracina tér
6.) Városház köz, Boltív köz, Kazinczy utca
 
II. Fokozottan védett „sétáló” övezet

7.) Ferencesek utcájának a Szent István tértől a Jókai térig terjedő szakasza
8.) Havi-hegyi útnak a Zsomboly utcától a Gyopár utcáig terjedő szakasza
9.) Király utcának a Széchenyi tértől a Dr. Majorossy Imre utcáig terjedő szakasza
10.)Búza tér nyugati felének Király utcától a mélygarázs bejáratáig terjedő szakasza
11.) Fürdő utca Kossuth térre eső szakasza
12.) Citrom utca (a Graz és Fellbach térrel)
13.) Esze Tamás utca
 
III. Fokozottan védett „gyalogos” övezet

14.) Jókai tér, a Ferencesek utcájának a Jókai tértől az Apáca utca vonalába felállított útelzáró bólyákig tartó szakasza, Kossuth tér, a Széchenyi tér Nagy Lajos Gimnázium Nádor Szálloda vonalától délre eső szakasza
15.) Csontváry utca déli oldalának az eleje.

További hírek

A borús idő ellenére is sikeres volt a virágvásár

A borús idő ellenére is sikeres volt a virágvásár

A sok szép növény még a borús időben is megszínesítette a pécsi Kossuth teret pénteken, ahol két év után a BIOKOM NKft. a várossal közösen ismét megrendezte a nagy sikerű növényvásárt. Régi hagyomány Pécsen, hogy évente kétszer színes virágokkal és különleges...

Munkálatok kezdődnek a Zsolnay Vilmos úton

Munkálatok kezdődnek a Zsolnay Vilmos úton

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy 2021. október 25-én (hétfőn) 08:00-tól aknafedlap és víznyelő-szintbeállítási munkálatokat végzünk a Zsolnay Vilmos út több szakaszán is, a Mathiász János utca kereszteződésétől egészen a Puskin térig. A munkavégzés során...